Tinglysing

Når noe tinglyses gjør man en frivillig offentlig registrering av den rettigheten som man har til noe, f.eks. rett til å pante. Vitsen med dette er å skaffe seg rettsvern hvis man ikke har det allerede.

Det finnes flere typer registre:

  • Eiendomsregister – også kalt «Grunnboka», for fast eiendom og borettslag.
  • Ektepaktregisteret
  • Kraftledningsregisteret
  • Luftfartøyregisteret
  • Løsøreregisteret
  • Motorvognheftelseregisteret
  • Petroleumsregisteret
  • Skipsregistrene

Registre for eiendom, løsøre og motorvognheftelser er nok mest brukt av folk flest.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *