Styret

Ethvert aksjeselskap skal ha et styre, og styremedlemmer velges på generalforsamling for to år om gangen – om ikke annet er bestemt i vedtektene.

Styret velger så en daglig leder (asl. § 6-2) om ikke annet er avtalt her også.

(I veldig små aksjeselskap er det kanskje bare èn aksjonær, da velger vedkommende ofte seg selv som styret og som daglig leder.)

Om et aksjeselskap har flere ansatte er det ingenting i veien for at ansatte kan sitte i styret, faktisk kan dette kreves når man beveger seg over tretti ansatte, se asl. § 6-4.

Hovedoppgaven og ansvaret til styret er forvaltning av selskapet. Det er derfor styret som representerer selskapet når det gjelder større saker – sånt som har med selskapets organisering og fremtid å gjøre. Dermed har de også det overordnede ansvaret for selskapets økonomiske stilling.

Styret må derfor passe på at daglig leder gjør jobben sin. Dette løses ved å kalle inn til styremøte hvor daglig leder avlegger rapport, her føres det protokoll. Eventuelt rapporterer vedkommende til styreformann.

Når en avgjørelse skal tas er det simpelt flertall (>50%) som gjelder – da har man som regel også odde antall styremedlemmer. Men dette er bare hvis ikke annet står i vedtektene. I tillegg må hvert styremedlem være habil etter asl. § 6-27.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *