Selskapsstiftelse

Aksjeselskap

For å stifte aksjeselskap trengs stiftelsesdokument og aksjekapital. Se asl. § 3-1.

I utgangspunktet kan alle personer være stiftere, så lenge det ikke er snakk om vergemål, konkurskarantene, rar særlovgivning som gir forbud, o.s.v.

Stiftelsesdokument

Et stiftelsesdokument etter asl. § 2-3 har informasjon om stifterne, valgt styre, og eventuelt revisor. I tillegg kommer selskapets vedtekter.

Dokumentet blir til slutt signert av stifterne også sendes det til Brønnøysundregistrene, alternativt kan man stifte selskapet elektronisk via Altinn. Når dette er gjort har stifterne personlig forpliktet seg til å innbetale den tegnede aksjekapitalen.

Inntil selskapet er blitt registrert står man personlig og solidarisk ansvarlig for inngåtte forpliktelser – se asl. § 2-20.

Vedtekter

Et selskaps vedtekter er som "grunnlov" å regne i selskapet, derfor er det viktig at disse stemmer overens med det selskapet har som virksomhet og at de oppdateres hvis virksomheten endres på et senere tidspunkt.

Minstekravet i asl. § 2-2 er at man får på plass selskapets navn, dets hjemstedskommune – der hovedkontoret blir, hva som er selskapets virksomhet, aksjekapitalens størrelse og aksjens pålydende. Det kan også bestemmes andre flertallskrav enn det aksjeloven legger opp til.

Aksjonæravtale

Det er ikke alt som er passende eller ønskelig å ta med i vedtektene siden disse blir offentliggjort sammen med resten av stiftelsesdokumentet. Man har derfor gjerne en aksjonæravtale i tillegg som regulerer viktige forhold aksjonærene i mellom.

Ansvarlig selskap

For å stifte et ansvarlig selskap går man frem på samme måte som for aksjeselskap, men man skriver i stedet en selskapsavtale. Her kan man stort sett bestemme hva som helst – sånn som i aksjonæravtaler. Se sel. § 2-3 for detaljer.

Et viktig punkt: For at hver deltaker skal få lov til å være deltaker i et konkurrerende selskap må man eksplisitt avtale det. Hvis ikke setter loven en stopper for det.

Enkeltpersonforetak

Man stifter ikke enkeltpersonforetak, man bare registrerer seg.

TBC

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *