Rettslig standard

En rettslig standard er et skjønnsbestemt subjektivt vilkår. F.eks. brukes «utilbørlig fortrengsel» i friluftslovens § 1a (1):

«Som innmark eller like med innmark reknes i denne lov gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite samt liknende område hvor almenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker».

Her blir det opp til rettsanvender om vilkåret er møtt eller ikke.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *