Rettskildeprinsipper

Tre stk. typer prinsipper som styrer bruken av rettskildefaktorer:

  1. Relevansprinsipper – hvilke rettskildefaktorer er relevante?
  2. Slutningsprinsipper – hvilke slutninger kan man trekke fra de valgte rettskildefaktorene?
  3. Vektprinsipper – sprikende slutninger må vektlegges så man finner en endelig sum.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *