Rettskildelære

For å få riktig bildet av hva en rettsregel sier må man vanligvis trekke inn flere kilder:

  1. Lovtekst
  2. Lovforarbeider
  3. Rettspraksis
  4. Andre myndigheters praksis
  5. Privates praksis
  6. Rettsoppfatninger – særlig i juridisk litteratur
  7. Reelle hensyn
  8. ..

(Rekkefølgen her er uviktig.)

Hver kilde kalles for rettskildefaktor.

Noe forvirrende er lovtekst opplistet. Forklaringen er at lov\neq lovtekst fordi lovteksten også må tolkes og sees i en sammenheng.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *