Reklamasjonsrett vs. garanti

Ofte kan man bli forvirret og eller oppgitt når man skal klage på et produkt og man blir usikker på hvilke rettigheter man faktisk har.

Det hjelper heller ikke at butikker noen ganger kan være motvillige og later som de ikke er pliktige til å hjelpe. De kan f.eks. svare at garantien ikke dekker feilen som er oppdaget ved produktet, også nevnes det ingenting om reklamasjon.

Reklamasjonsrett

Det å gjøre gjeldende et avtalebrudd (dvs. mangel), er å reklamere, dvs. klage, når man oppdager at noe er feil på et kjøpt produkt. Dette må gjøres innen visse tidsfrister og feilen må ha vært tilstede allerede når produktet ble overlevert.

Man har da med bakgrunn i lov rett på prisavslag, retting, omlevering eller erstatning. Hva som passer best er avhengig av hva det er inngått avtale om. Heving er kun aktuelt hvis det er vesentlig avvik som ikke lar seg fikse. Forsinket eller uteblitt levering kan også være et grunnlag. Les om avtaler for å lære mer.

Reklamasjonsrett er lovfestet blant annet i kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven. Første er deklaratorisk, sistnevnte preseptorisk. Det betyr at forbruker ikke mister de sterke rettighetene sine uansett hvilken dårligere avtale som er akseptert. Forbrukere er gitt denne ekstra beskyttelsen fordi de er den svake part som lett kan utnyttes ellers.

Garanti

En garanti er en form for lovnad fra selger eller produsent om å utbedre feil eller mangler som oppstår innen en viss tid. For at denne skal være noe verdt må den gi flere rettigheter enn det som allerede er lovfestet om reklamasjon.

I Norge får man slike garantier bare når man kjøper kvalitetsprodukter med veldig lang levetid da nåværende reklamasjonstid på 2 og 5 år som regel overskrider tilsvarende frister i gitte garantier.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *