Regelanvendelse

Bruk av gjeldende rett er når man bruker retten slik den er akkurat nå, da bedriver man regelanvendelse.

Her gjelder det å finne rett lov og rett lovbestemmelse, i tillegg må man følge den til punkt og prikke og ikke legge fingrene i mellom.

Fremgangsmetode:

  1. Tolkning – å finne ut hva regelen egentlig sier.
  2. Bevisbedømmelse – finne frem til faktaene.
  3. Subsumsjon – å anvende regelen på konkrete saksforhold.
  4. Skjønnsutøvelse – å bestemme hvor fæl konsekvensen blir, hvis loven åpner for det.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *