Opphør av aksjeselskap

Et aksjeselskap kan oppløses på flere måter og det er en rekke paragrafer som tar for seg hva som skal gjøres og når.

På egen hånd

Ordinær oppløsning

For selvvalgt oppløsning gjelder asl. §§ 16-1 — 16-13, her kreves det at selskapet fortsatt har litt kapital og tid for å få avsluttet på egen hånd.

Man må velge avviklingsstyre eller fortsette å bruke nåværende. Også må Foretaksregisteret varsles, synlig firmanavn på fakturaer o.s.v. tilføyes «under avvikling», eiendeler selges, sluttregnskap ordnes, og varsling samt betaling av kreditorer gjennomføres.

Selskapets forpliktelser dekkes før aksjonærene eventuelt får noe utdelt.

Ved hjelp av det offentlige

Konkurs

Hvis selskapet er insolvent må det begjære oppbud (asl. § 6-18) til tingretten som så åpner konkurs og oppnevner en bostyrer.

Tvangsavvikling

For tvangsavvikling gjelder asl. §§ 16-14 og 16-18.

Hvis selskapet ikke ble oppløst til tross for å ha sendt melding om oppløsning – se over, vil tingretten tvangsavvikle selskapet.

Kjennelse om tvangsavvikling betyr også konkurs.

Tvangsoppløsning

For tvangsoppløsning gjelder asl. §§ 16-15 og 16-17.

Tvangsoppløsning blir til slutt tilfellet om selskapet mangler noe viktig, f.eks. styret eller revisor, og dette ikke blir fikset tross varsel om oppløsning.

Kjennelse om tvangsoppløsning betyr også konkurs.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *