Motregning

Hvis to parter A og B har forfalte pengekrav mot hverandre kan man ofte motregne.

Eksempel: A sitt krav er 100 000 NOK, mens Bs er 150 000. A varsler B om tvangsfullbyrdelse. B svarer med å kreve motregning. Resultatet blir at Bs pengekrav overfor A reduseres til 50 000 NOK, mens As krav forsvinner helt.

Det er imidlertid noen krav for at dette skal være mulig:

  • Komputabilitet – kravene må være samme type, men ulik valuta går [gbl. § 7 (1)].
  • Motkravet må være forfalt og frigjøringstiden for hovedkravet kommet.
  • Gjensidighet – kravene må være mellom samme parter, men kreditor kan endres.
  • Hvis en part tvinger motregning kan det ikke eksistere avtale for å hindre dette.

Hvis motregningskravet er tilknyttet samme forhold som hovedkravet er det snakk om konnekse krav. Å stille motkrav vil da være veldig naturlig. Kravet står også sterkere, men det er ikke en absolutt forutsetning slik som over.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *