Midlertidig sikring

Siden rettstvister kan ta tid å løse er det inniblant nødvendig med en midlertidig sikring når noe virkelig haster.

Det finnes to typer:

  • Arrest – her handler det om et pengekrav hvor man sikrer seg ved å frata den saksøkte rådighet over et formuesgode, men kun midlertidig. Se tvl. kap. 33 for alle lovbestemmelser.
  • Midlertidig forføyning – det er ikke alltid det handler om penger, i stedet kan det være noe annet man pålegges å tåle en stund. Eksempel: Søppelbloggboka til Anniken Jørgensen som midlertidig ble stoppet. Noen ganger kan den saksøkte få forbud om å forlate landet. Kap. 34. i tvl. har all info om midlertidig forføyning.

For å få innvilget en midlertidig sikring må man både sannsynliggjøre at man har et krav, og at noe er i ferd med å skje.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *