Lovkategorier

Ved å forstå hvilke kategorier av lover som finnes er det enklere å orientere seg når man skal bruke juss til å løse et problem.

Typer rett

Privatrett

Handler om de rettigheter og plikter som private har i forhold til hverandre. Dette kan være sånt som avtalerett, arverett, o.s.v., altså er det både snakk om individer og selskaper.

Offentlig rett

Her finner man sånt som straffelov, forvaltningsrett, o.s.v., hvor en eller flere myndigheter er inni bildet.

Folkerett og internasjonale menneskerettigheter hører også til her.

Regeltyper

Lovfestet og ulovfestet rett

Ikke alle regler er nedfelt i den store røde, noen har sin forankring i høyesterettsdommer o.s.v. og da er det i stedet snakk om ulovfestet rett.

Primærregler og sanksjonsregler

Førstnevnte gir rett, plikt, eller kompetanse. Her finnes det igjen egne pliktregler og kompetanseregler.

Sanksjonsregler bestemmer hva konsekvensen blir om plikter ignoreres eller om man overskrider sin kompetanse.

(Definisjon av kompetanse: Evne til å inngå rettslig bindende beslutninger.)

Handlingsregler og beslutningsregler

Her er man heldig for disse to kan man nesten gjette seg frem til.

En handlingsregel bestemmer hva man har lov til å utrette, mens en beslutningsregel styrer hva man har lov til å inngå av avtaler.

Personelle, materielle og prosessuelle regler

Her også kan man nesten gjette seg frem til hva betydningen er.

Personelle regler sier noe om hvem som skal/kan gjøre noe. De materielle handler om hva som kan/skal gjøres, mens de prosessuelle sier hvordan det skal/kan gjøres.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *