Fullmakt

Om person A gir person B rett til å inngå avtaler på hans vegne, har A gitt fullmakt til B. B kan da inngå avtale med en tredje person (C) på A sine vegne.

Person A er fullmaktsgiver, person B er fullmaktshaver, og person C er tredjeperson som A inngår avtale med – via B.

Det som kanskje er overraskende er at hvis C handler i god tro, vil A kunne bli bundet selv om B har overskredet retten som fullmaktshaver. Kort forklart er det bare hvis C «måtte ha visst» at noe er galt, at A ikke blir bundet, fordi C da ikke har handlet i «god tro». Dette gjelder riktignok ikke alltid, det kommer an på fullmaktstypen.

Fullmakter er å finne i avtalelovens kapittel 2, fra avtl. § 10 og utover.

Typer

Stillingsfullmakt

Når stillingsfullmakt gis er det som regel et arbeidsgiver-arbeidstaker forhold som er tilfellet, hvor sistnevnte trenger fullmakt for å få gjort jobben sin.

Vedkommende vil som regel bli oppfattet av en tredjeperson som en med myndighet til å kunne inngå bindende avtaler – altså oppstår det berettigede forventninger hos tredjeperson om at inngåtte avtaler vil være gyldige.

Selv om arbeidstaker skulle overskride sin rett som fullmaktshaver vil arbeidsgiver likevel bli bundet siden tredjepart handlet i «god tro». Det er bare hvis arbeidstaker overskrider fullmakten sin at dette ikke vil gjelde.

Oppdragsfullmakt

En annen type fullmakt er oppdragsfullmakt. Denne er av mer privat og lukket karakter. Den er mindre formell og egner seg ikke til fremvisning.

Denne typen fullmakt er vanlig for avtaler i enerom hvor fullmaktshaver f.eks. skal reise og kjøpe noe for fullmaktsgiver. Til forskjell fra andre fullmakter kan ikke fullmaktsgiver bli bundet selv om tredjeperson handler i «god tro».

Frasagnsfullmakt

Omtrent som oppdragsfullmakt, men hvor tredjepersonen mottar erklæring som viser at fullmaktshaver har fullmakt fra fullmaktsgiver. Her kan fullmaktsgiver bli bundet om tredjepersonen handler i «god tro».

Signaturrett

Den som representerer et selskap utad og har rett til å binde det, har signaturrett. En slik fullmakt fastsettes i selskapets vedtekter. Firmaattest eller attest fra Foretaksregisteret benyttes for å dokumentere fullmakten.

Se asl. § 6-30 og § 6-31 for alle detaljer.

Prokura

I et selskap kan det gis begrenset fullmakt kalt for prokura. Begrensningene går ut på at man ikke kan selge eller pantsette fast eiendom, fly eller skip. Den svært korte prokuraloven har alle detaljer.

TBC

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *