Foreldelse av pengekrav

Den vanlige foreldelsesfristen for pengekrav er 3 år i følge fl. § 2, og da skal man ta utgangspunkt i datoen man først fikk rett på pengene. Hvis det derimot er snakk om pengekrav oppstått p.g.a. mislighold blir startdato dato for misligholdet. Se fl. § 3 (1,2).

Med veldig få unntak foreldes ikke panterettigheter (fl. § 27).

Noen pengekrav har egne foreldelsesfrister, f.eks har gjeldsbrev 10 år. Det finnes også tilleggsfrister som kan gi enda litt mer tid. Sjekk fl. §§ 4 – 13 for mer info.

Å avbryte foreldelsestiden gjøres ved å få skyldner til å erkjenne kravet, ta rettslige skritt for å fastslå at det finnes et krav, eller begynne tvangsfullbyrdelse. Se fl. §§ 14 – 19 for hele lovteksten. Hvis en frist avbrytes får man en ny (fl. §§ 20 – 23).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *