Aksjeselskap

Et aksjeselskap (AS) er en type virksomhet hvor eierne ikke kan bli stilt personlig ansvarlige hvis ting går ad undas. Man er i stedet kun ansvarlig med det som er innbetalt av aksjekapital.

I midlertid finnes det noen unntak:

  1. Om man som aksjonær har garantert for et lån nytter det ikke å forsøke å gjemme seg bak selskapet hvis det blir betalingsproblemer.
  2. Daglig leder, styremedlemmer og aksjonærer kan alle bli holdt personlig ansvarlige hvis de er med på å ta en avgjørelse som viser seg å være veldig lite klok. Se asl. § 17-1 for hele lovbestemmelsen.

Siste punktet over henger sammen med at til tross for å ha valgt AS som selskapsform har man fortsatt et begrenset ansvar. Et annet eksempel er handleplikten som skal sørge for forsvarlig drift og beskyttelse av kreditorer.

For å starte et AS må man stifte det. Minimumskapitalen er 30 000 NOK, eventuelt kan man gå for tingsinnskudd i stedet hvis man får revisor på gli.

Siden et AS har regnskapsplikt har det bokføringsplikt i tillegg.

De selskapsmessige organene/enhetene er generalforsamlingen, styret,  daglig leder og eventuelt revisor.

Aksjeselskap er det samme som privat aksjeselskap da aksjene omsettes bare hvis aksjonæravtalen, eventuelt vedtekter, og eierne tillater det.

Ved opphør av drift skal selskapet opphøre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *