Aristoteles

Aristoteles hadde Platon som lærer, men utviklet egen filosofi. Han kritiserte Platons idélære fordi den ikke passet for det som var i forandring, f.eks. mennesket.

Var helt fokusert på det materielle, altså ting, det som hadde substans. Substans er det som eksisterer selvstendig og som er lagd av stoff. Det har også en form med visse egenskaper som ikke kan eksistere uavhengig. Aristoteles mente også at omgivelsene til tingen er del av tingen.

Verden og universet

Hans kosmologi sier at Gud er først, så himmellegemer, og til slutt alle jordiske ting hvor mennesket er høyst og livløse ting nederst.

Denne verdenen er den eneste som eksisterer og Gud opprettholder den. Mennesket erfarer den med bruk av sansene, og alt i den har et formål.

Elementlæren hans består av jord innerst, så vann, så luft, og til slutt ild. Hver bit av et element vil alltid søke tilbake dit den kom fra.

Årsaker og endringer

I følge Aristoteles skjer forandringer i naturen alltid i retning av et forutbestemt mål.

Mulige årsaker for endring:

  1. Formal årsak (tingens natur). F.eks. kan et menneske flytte på seg, men ikke en stein.
  2. Bevirkende årsak (ytre forhold). F.eks. vil lav temperatur føre til at en kanin skifter pelsfarge.
  3. Materiell/stofflig årsak (stoffets egenskaper). F.eks. så kan vann koke.
  4. Formålsårsak (mål om forandring). Man forandrer seg fordi man har et mål om å gjøre det.

Typer av endringer – kategorier:

  1. Tilblivelse/forvitring, som fødsel/død.
  2. Kvalitativ, som er egenskapsrelatert.
  3. Kvantitativ, som er størrelsesrelatert.
  4. Stedsendring, som er fysisk flytting i rommet.

Mennesket

Et menneske har rasjonelle og vegetative sjelsevner. Men i motsetning til Platon mente Aristoteles at når mennesket dør så dør også sjelen.

Fysikk

Bevegelseslæren hans sier at en gjenstand faller dobbelt så fort hvis den er dobbelt så tung. Er den utsatt for en konstant kraft har den konstant fart. Og den stopper øyeblikkelig når kraften opphører.

Etikk

Dygdsetikken hans sier at man må være et godt menneske for å bli lykkelig og for å finne ekte lykke. Dette krever at man lever et liv som stemmer overens med ens menneskelige natur.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *