Totalkapitalmetoden

Totalkapitalmetoden er den mest brukte metoden for kontantstrømberegning.

Eksempel: 10 000 investeres i en maskin som i 4 år gir en uforandret netto kontantstrøm lik 3 800, før skatt. For hvert år blir maskinen saldoavskrevet 20%, arbeidskapitalbehovet er 2 000. Etter de fire årene er forbi selges maskinen for 5 096. Finn kontantstrømmen etter skatt (som er 25%) for det fjerde året.

Trinn 1. List opp gitte data:

Trinn 2. Finn skattegrunnlaget:

Skattegrunnlaget er det man får av fortjeneste, inkludert salget av maskinen.

Maskinverdien etter alle avskrivingene blir

maskinverdi=investering-avskrivinger=10000-2000-1600-1280-1024=4096

Salgsfortjenesten blir

salgsfortjeneste=salgspris-maskinverdi=5096-4096=1000

Da er skattegrunnlaget

skattegrunnlag=netto\,\mathring{a}rlig\;kontantstr{\o}m  +salgsfortjeneste-periodens\;avskriving=3800+1000-1024=3776

Med skatt lik 25% får man da

skatt=skattegrunnlag\cdot skattesats=3776\cdot 0.25=944

Trinn 3. Finn kontantstrøm etter skatt:

Kontantstrøm etter skatt og frigitt kapital blir

kontantstr{\o}m=\mathring{a}  rlig\,kontantstr{\o}m+frigitt\,kapital+salgspris-skatt=3800+5096-944=9952

Det hjelper å se for seg kontantstrøm som fysiske penger som skifter hånd.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *