Selvkostmetoden

Fullkost – samme som selvkost – inneholder alle variable og faste produktkostnader:

  Direkte materialbruk
+ Direkte lønn
+ Indirekte tilvirkningskostnader
------------------------------------------
= Tilvirkningskost
------------------------------------------
+ Salgskostnader
+ Administrasjonskostnader
------------------------------------------
= Selvkost
------------------------------------------

Salgspris minus selvkost gir dermed fortjenesten siden alle kostnader er kartlagt.

Problemet er at det ofte er vanskelig å vite nøyaktig hvor stor del av de faste kostnadene som skal veltes over på produktet. Derfor benyttes ofte bidragsmetoden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *