Resultatbudsjett og likviditetsbudsjett

Her følger et eksempel på resultatbudsjett også likviditetsbudsjett, for det fiktive selkapet ved navn Trollfabrikken AS.

Den daglige virksomheten i Trollfabrikken AS handler om å produsere troll, og dette er de så gode på at de for januar anslår produksjon og salg til å bli 1 million NOK (eksl. MVA) jevnt fordelt utover hele måneden. Men ikke alt av dette vil bli innbetalt i januar siden kundene tilbys 15 dagers kredittid som alltid benyttes.

Kostnadene for januar er som følger:

 1. Rentekostnad lik 12 500 NOK.
 2. Leverandørgjeld på 600 000 NOK og kundefordringer til 744 000 NOK forfaller begge til betaling denne måneden.
 3. Det kjøpes inn råvarer for et helt kvartal denne måneden til 900 000 NOK (eksl. MVA), hvor siste halvdel av kjøpesummen betales 30 dager senere.
 4. Total lønnskostnad blir ca 150 000 NOK.
 5. Andre driftskostnader er på 200 000 NOK til sammen, 40% av disse er variable mens resten er faste. Betales når de påløper.
 6. Salg-, og administrasjonskostnader (administrasjonskostnader) anslås å bli 210 000 NOK, disse er faste og betales når de påløper.
 7. For både driftskostnader og administrasjonskostnader påløper det i tillegg MVA.

Først setter man opp resultatbudsjett, dette er egentlig ikke så vanskelig. Det gjelder bare å studere opplysningene nøye og passe på periodisering:

                Januar
              ---------
 Salgsinntekter      1 000 000
- Varekostnader        300 000 (900 000 periodisert)
- Lønnskostnader       150 000
- Variable driftskostnader   80 000 (40% av 200 000)
-------------------------------------
= Dekningsbidrag       470 000
- Faste driftskostnader    120 000 (60% av 200 000)
- Administrasjonskostnader  210 000
-------------------------------------
= Driftsresultat       140 000
- Rentekostnader       12 500
- Renteinntekter       0
-------------------------------------
= Resultat          127 500

Om man ønsker å finne skyldig MVA er dette også fort gjort:

                  Januar
                  -------
- MVA på salg           250 000 (25% av 1 000 000) (tilgode)
+ MVA på varekjøp         225 000 (25% av 900 000) (skyldig)
+ MVA på driftskostnader      50 000 (25% av 200 000) (skyldig)
+ MVA på administrasjonskostnader  52 500 (25% av 210 000) (skyldig)
------------------------------------------
= Skyldig MVA            77 500

Også likviditetsbudsjettet helt til slutt – dette blir litt mer innviklet:

                  Januar
                  -------
 Salgsinntekter          625 000 (50% av 1 000 000 med MVA)
+ Gamle kundefordringer      744 000
- Gammel leverandørgjeld      600 000
- Varekjøp             562 500 (50% av 900 000 med MVA)
- Lønnskostnader          150 000
- Driftskostnader         250 000 (200 000 med MVA)
- Administrasjonskostnader     262 500 (210 000 med MVA)
- Rentekostnader          12 500
------------------------------------------
= Resultat            -468 500

Altså blir det en heftig mangel på penger for Trollfabrikken AS, dette kan bli et problem om man har lite reserver. I såfall må økonomiansvarlig i selskapet finne på noe annet lurt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *