Omløpsmiddel

Et omløpsmiddel er en eiendel som er del av varekretsløpet, eller som man forventer vil ha levetid på mindre enn ett år eller bli til penger innen da. Altså er det en kortsiktig eiendel, ikke langsiktig og dermed anleggsmiddel (rskl. § 5-1).

De vanligste omløpsmidlene som det er lettest å huske på er sånt som varelager, kundefordringer og bankinnskudd/kontanter. Men det kan være andre ting også:

Også her gjelder forsiktighetsprinsippet, med unntak av for kortsiktige likvide investeringer og om man eier utenlandsk valuta hvor markedsprisen i stedet benyttes. For et omløpsmiddel som vurderes utifra virkelig verdi må man også benytte nåverdien hvis det er snakk om et større beløp litt frem i tid, f.eks. ett år.

Se verdivurdering av omløpsmidler for å lære mer om dette.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *