Nøkkeltall

Resultat

driftsmargin=\frac{driftsresultat}{driftsinntekt} resultatgrad=\frac{ordin\ae rt\;resultat\;f\o{}r\;skatt+finanskostnader}{totale\;inntekter} profittmargin=\frac{\mathring{a}rsoverskudd}{driftsinntekter} selvfinansieringsevne=resultat\;f\o{}r\;skatt-betalbar\;skatt+av\;og\;nedskrivninger+amortiseringer

Avkastning

TKR=\frac{ordin\ae rt\;resultat\;f\o{}r\;skatt+finanskostnader}{gjennomsnittlig\;totalkapital} EKR\;etter\;skatt=\frac{ordin\ae rt\;resultat\;etter\;skatt}{gjennomsnittlig\;egenkapital} EKR\;f\o{}r\;skatt=\frac{ordin\ae rt\;resultat\;f\o{}r\;skatt}{gjennomsnittlig\,\,egenkapital} =TKR+(TKR-gjenn.s.gjeldsrente)\cdot\frac{gjeld}{egenkapital}

(Dette er den såkalte brekkstangformelen.)

avkastning\;p\mathring{a}\;eiendeler=\frac{\mathring{a}rsoverskudd}{eiendeler}

Arbeidskapital

Bør tilsvare 50% av omløpsmidlene og 50-100% av varelageret.

=oml\o{}psmidler-kortsiktig\;gjeld =egenkapital+langsiktig\;gjeld-anleggsmidler arbeidskapitalens\;omsetningshastighet=\frac{driftsinntekter}{arbeidskapital}

Likviditet

kassakredittens\,utnyttelse=\frac{utnyttet\,kassakreditt}{kassakredittlimit} forholdstall\;for\;langsiktig\;gjeld=\frac{langsiktig\;gjeld}{langsiktig\;gjeld+egenkapital} dekningsgrad\;for\;finanskostnader= =\frac{ordin\ae rt\;resultat\;f\o{}r\;skatt+av\;og\;nedskrivninger+amortiseringer}{finanskostnader} likviditetsgrad\;1=\frac{oml\o{}psmidler}{kortsiktig\;gjeld} mest\;likvide\;oml\o{}psmidler=oml\o{}psmidler-varebeholdning

likviditetsgrad\;2=\frac{oml\o{}psmidler-varebeholdning}{kortsiktig\;gjeld} bør være \geq1

(På engelsk kalles likviditetstest 1 for «current ratio» og 2 for «quick ratio».)

Hvis ubenyttet kassakreditt legges til omløpsmidlene kan likviditeten forbedres. I tillegg kan benyttet kassakreditt trekkes fra kortsiktig gjeld hvis det er enkelt å få mer.

Diverse

kapitalens\;oml\o{}pshastighet=\frac{driftsinntekter}{gjennomsnittlig\;totalkapital} leverand\o{}rkredittid\;i\;snitt=\frac{leverand\o{}rgjeld\;i\;snitt}{innkj\o{}p\;inkludert\;mva}\cdot365 gjennomsnittlig\;varelager=\frac{varelager\;IB+varelager\;UB}{2} lagerets\;oml\o{}pshastighet=\frac{vareforbruk}{gjennomsnittlig\;varelager} gjennomsnittlig\;lagringstid=\frac{365}{lagerets\;oml\o{}pshastighet} gjennomsnittlig\;gjeldsrente=\frac{renter}{gjennomsnittlig\;gjeld} eiendelers\;oml\o{}pshastighet=\frac{driftsinntekter}{eiendeler} egenkapitalmultiplikatoren=\frac{eiendeler}{egenkapital} avkastning\;p\mathring{a}\;egenkapital= =profittmargin\cdot eiendelers\;oml\o{}pshastighet\cdot egenkapitalmultiplikatoren

(Dette er DuPont-formelen.)

Notater

Driftsinntekter er samme som salgsinntekter.

Finanskostnader er det samme som renter og gjeldskostnader.

EKR er forkortelse for egenkapitalrentabilitet.

TKR er forkortelse for totalkapitalrentabilitet og totalrentabilitet.

IB er selvsagt inngående balanse, mens UB blir utgående.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *