Mulige årsaker til dårlig likviditet

Mulige årsaker til at man har dårlig likviditet kan være,

  • behovet for driftskapital ble undervurdert
  • store lagre av materialer og eller varer
  • slappe fakturerings- og inkassorutiner
  • driftskapital brukt for nye investeringer i stedet for egen finansiering
  • lav egenkapital som vanskeliggjør lånefinansiering
  • stor andel kortsiktig gjeld som heller burde vært langsiktig
  • ingen likvide reserver
  • manglende eller ikke-eksisterende kassekreditt
  • kapital oppbundet i driftsmidler som ikke ofte brukes
  • dårlig lønnsomhet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *