Kostnadsestimering

Det finnes flere måter å estimere en kostnad på – her sortert utifra nøyaktighet:

  • Kontoklassifiseringsmetoden, når virksomhetens medarbeidere estimerer kostnadene og fastslår om de er variable og eller faste. Kalles også for regnskapsanalysemetoden.
  • Ingeniørmetoden, omtrent som over. Men hvor det i stedet handler om å kartlegge og anslå kostnadene ved nyinvesteringer og endringer i produksjonsnivået. En meget omfattende og tidkrevende prosess.
  • Regresjonsmetoden, hvor man manuelt bruker formlene for minste kvadraters metode eller benytter verktøy som estimerer automatisk.
  • Høy/lav-metoden, her tar man utgangspunkt i høyeste og laveste kostnadsnivå med tilhørende aktivitetsnivåer. Man setter inn i formelen \frac{y_{2}-y_{1}}{x_{2}-x_{1}} og får de variable enhetskostnadene. Etterpå kan man beregne faste enhetskostnader o.s.v.

Klassifisering og estimering av kostnader gjøres alltid bare innenfor det normale produksjonsnivået. Og da kun for noen måneder eller ett år fremover i tid.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *