DuPonts modell

En mye brukt modell hvor hver avkastningsfaktor lett kan "skrus" på (for å forsøke å øke avkastningen) er DuPont-modellen. Her sitter man til slutt igjen med det mye brukte nøkkeltallet ‘totalkapitalrentabilitet’ (TKR) – samme som ‘Return on assets’ (ROA):

TKR=KOH\cdot RG

Andre faktorer

Både KOH og RG har egne faktorer:

KOH=\frac{DI}{TK\,i\,snitt}

Resultat

RG=\frac{Res.\,f\o{}r,RK\,og\,SK}{DI} Res.\,f\o{}r\,RK\,og\,SK=DB\,totalt-FK\,uten\,RK+FI

Dekningsbidrag

DB\,totalt=DB\,per\,enhet\cdot antall\,solgte\,enheter DB\,per\,enhet=pris\,per\,enhet-mat.kost\,per\,enhet-dir.l\o{}nn\,per\,enhet-andre\,ind.\,VK\,per\,enhet

Eiendeler

TK\,i\,snitt=AM\,i\,snitt+OM\,i\,snitt OM\,i\,snitt=snitt\,av\,kontanter+KF+varelagre+andre\,OM

Forkortelser

Over er det en rekke ord det er brukt forkortelser for; ‘kapitalens omløpshastighet’ (KOH), ‘resultatgrad’ (RG), ‘driftsinntekter’ (DI), ‘totalkapital’ (TK), resultat (res.), ‘rentekostnader’ (RK), ‘skattekostnad’ (SK), ‘anleggsmidler’ (AM), ‘omløpsmidler’ (OM), ‘kundefordringer’ (KF), ‘dekningsbidrag’ (DB), ‘faste kostnader’ (FK), ‘finansinntekter’ (FI) og ‘variable kostnader’ (VK).

En rekke av disse må man finne snittet for, dette gjør man slik: snitt=\frac{IB+UB}{2}

Her er det to nye forkortelser – ‘inngående balanse’ (IB) og ‘utgående balanse’ (UB).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *