Balansert målstyring

Balansert målstyring («Balanced scorecard» på engelsk) er et vurderingssystem som tar utgangspunkt i en virksomhets strategi, hvor målet er å følge opp denne jevnt i alle de ulike virksomhetens ledd:

Dette gjøres for å få bedre greie på hvor høy effektivitet man har. Det kan høres komplisert ut, men i praksis trenger det ikke være vanskeligere enn å lage store tabeller (gjerne i et regneark) hvor alle viktige (operasjonelle) mål listes opp, nåværende status, samt valgt strategi (dvs. implementerte tiltak) for å komme dit.

Eksempel #1: En bedrift ønsker at kundene i gjennomsnitt skal få svar innen 1 time når de tar kontakt (innenfor åpningstidene). Nåværende status (siste rapport) viser et gjennomsnitt på 3.5 timer. Valgt strategi kan da f.eks. være at man fra nå av begynner å publisere generelle spørsmål og svar som ofte går igjen. Dermed blir det færre henvendelser fra kunden å besvare og da vil ventetiden begynne å gå ned ….. I neste periode vil man da på nytt undersøke status og eventuelt gjøre korrigeringer, hvis man ikke ser (nok) bedring.

Eksempel #2: Balansert målstyring for et sykehus, her er det masse masse detaljer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *