Lister som lar seg endre

En liste i Python er en tabell (f.eks. [1, 2, 3]) som lar seg endre etter opprettelse.

For å opprette samt legge til i ettertid:

liste = []       # oppretter tom liste
liste = ["A", "B", "C"] # oppretter liste med A, B, C

liste.append("E")    # legger til E på slutten
liste.append("F")    # legger til F på slutten
liste.insert(0, "G")  # legger til G først 

# innholdet er nå: ["G", "A", "B", "C", "E", "F"]

For å avlese et eller flere enkeltelementer:

liste[0]   # gir: "A"
liste[-1]  # gir: "G"
liste[0:1]  # gir: ["A"]
liste[0:2]  # gir: ["A", "B"]
liste[0:3]  # gir: ["A", "B", "C"]
liste[1:1]  # gir: "[]"
liste[1:2]  # gir: ["B"]
liste[1:3]  # gir: ["B", "C"]
liste[1:4]  # gir: ["B", "C", "E"]
liste[1:100] # gir: ["B", "C", "E", "F", "G"]
liste[:100] # gir: ["A", "B", "C", "E", "F", "G"]
liste[3:]  # gir: ["E", "F", "G"]
liste[100:] # gir: "[]"

Antall i listen:

len(liste) # gir: "6" (som er antallet/lengden)

Sortering:

sorted(liste) # for sortert visning uten endringer
# gir: ["A", "B", "C", "E", "F", "G"]
liste.reverse()
# gir: ["F", "E", "C", "B", "A", "G"]
liste.sort()
# gir: ["A", "B", "C", "E", "F", "G"]
liste.sort(reverse=True)
# gir: ["G", "F", "E", "C", "B", "A"]

Reversering:

liste.reverse()
# gir: ["F", "E", "C", "B", "A", "G"]

Fjerning:

liste.remove("G")    # fjerner G
del liste[-1]      # fjerner E
fjernet = liste.pop()  # flytter D fra liste til variabel
fjernet = liste.pop(-1) # flytter C fra liste til variabel

TBC

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *