Behandling av tekst i Python

Tre måter å opprette tekstvariabler på:


navn = str("Ove Bakken")
navn = "Ove Bakken"
navn = ("Ove" " " "Bakken")

For å skrive ut i terminalvinduet:


print("tekst") # gir: 'tekst'
print(variabel) # gir innholdet i variabel

For å gjøre tekst liten, stor, eller til et navn:

navn = "Ove baKkEn"
navn.title() # gir: 'Ove Bakken'
navn.lower() # gir: 'ove bakken'
navn.upper() # gir: 'OVE BAKKEN'

Behandling av tomrom:

navn = "Ove Bakken"
tekst = navn + " lærer Python." # sammenliming av tekst
tekst = " " + tekst + " " # ekstra tomrom på begge sider
             # som gir: ' Ove Bakken lærer Python. '
tekst.lstrip() # gir: 'Ove Bakken lærer Python. '
tekst.rstrip() # gir: ' Ove Bakken lærer Python.'
tekst.strip() # gir: 'Ove Bakken lærer Python.'

For å lage en tabell:

print("Testtabell:\n") # \n gir linjeskift
print("\t\tKol. 1\t\t|\t\tKol. 2\t\t|\t\tKol. 3")
print(" -------------------------------------------------------")
print("\t\tData 1\t\t|\t\tData 2\t\t|\t\tData 3")
print("\t\tData 4\t\t|\t\tData 5\t\t|\t\tData 6")
print("\t\tData 7\t\t|\t\tData 8\t\t|\t\tData 9")
# \t gir tab

.. gir resultatet

Mye mer finnes i dokumentasjonen for den som er interessert.

TBC

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *