Synkronisering

Med asynkron programmering dukker ofte behovet opp for kontrollere hvilken tråd som bruker bestemte ressurser på et gitt tidspunkt.

Det er ganske vanlig å kun tillate èn tråd, i stedet for flere likt. Har man ingen kontroll risikerer man at oppdaterte/endrede data blir mangelfulle, at ting ikke blir gjort i riktig rekkefølge, o.s.v. Her kommer lock, Monitor, [Synchronization] med flere, inn i bildet.

Lock og Monitor

Vanligvis kommer man langt med lock som i praksis fungerer slik:

lock (this) // hvis dette er inni en privat metode
{
   ...
}

.. eller slik:

private object låsObjekt = new object(); // utenfor metoden
...
lock (låsObjekt) // hvis dette er inni en åpen metode
{
   ...
}

Og siden lock bare er en kortform for Monitor kan man visst i følge boka også kjøre på med følgende:

private object låsObjekt = new object(); // utenfor metoden
...
Monitor.Enter(låsObjekt) // inni åpen eller stengt metode
try
{
   ...
}
finally
{
   Monitor.Exit(låsObjekt)
}

Fordelen er visst at dette muliggjør større kontroll fordi Monitor blant annet har støtte for å kontakte ventende tråder.

[Synchronization]

Vil man ordne låsing for en hel klasse trenger man bare å plassere [Synchronization] fremfor klassedefinisjonen sin. Ulempen er at dette vil gjelde for absolutt alt innhold – til og med de metodene som ikke trenger det.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *