Mal for klasse med egen ressursfrigjøring

Har man en klasse som benytter mye «managed» minne kan man selv implementere og sende kall til Dispose() for å frigjøre minnet med en gang man er ferdig.

Om man bruker «unmanaged» minne bør også dette frigjøres her, i tillegg må man implementere metoden ~NavnPåKlasse() som GC kan bruke i tillfelle man glemmer å sende kall til Dispose() på egenhånd.

Her er en ferdig mal som inneholder alt dette:

class Klasse : IDisposable
{
  private bool brukerFortsattRessurser = true;

  ~Klasse()
  {
   // Frigjør bare 'unmanaged' ressurser:
   FrigjørRessurser(false);

   Console.WriteLine("~Klasse() kalt");
  }

  public void Dispose()
  {
   // Frigjør både 'managed' og 'unmanaged' ressurser:
   FrigjørRessurser(true);

   // Fortell GC at ~Klasse() ikke trengs å kjøres:
   GC.SuppressFinalize(this);

   Console.WriteLine("Dispose() kalt");
  }

  private void FrigjørRessurser(bool beggeTyper)
  {
   // Frigjør både 'managed' og 'unmanaged' ressurser hvis dette ikke er gjort:
   if (brukerFortsattRessurser)
   {
     // Frigjør 'managed' ressurser her:
     if (beggeTyper)
     {
      // ..
     }

     // Frigjør 'unmanaged' ressurser her
     // ..

     brukerFortsattRessurser = false;
   }

   Console.WriteLine("FrigjørRessurser(" + beggeTyper + ") kalt");
  }
}

Her bør hver nye metode man lager først kontrollere at brukerFortsattRessurser er sann. Er Dispose() allerede kjørt burde nye metodekall gi unntak (altså «exception»).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *