DateTime

Her kommer en innføring i DateTime for å håndtere tidspunkter.

Først opprettes et nytt objekt, med eller uten et utgangspunkt:

DateTime dt = new DateTime(DateTime.UtcNow.Ticks);
// Oppretter ny datetime med tidspunkt lik nå

Om man ønsker å skrive ut datoen, klokkeslettet, o.s.v.:

Console.WriteLine(dt);
Console.WriteLine(dt.ToString());
Console.WriteLine("{0:00}.{1:00}.{2:00} {3:00}:{4:00}:{5:00}", dt.Day, dt.Month, dt.Year, dt.Hour, dt.Minute, dt.Second);
// Alle tre skriver ut:
// 'dag.måned.år timer:minutter:sekunder' 
// men med en time feil
Console.WriteLine(dt.ToLocalTime());
// Skriver ut:
// 'dag.måned.år timer:minutter:sekunder' 
// med riktig antall timer!
Console.WriteLine(dt.ToLongDateString());
// Skriver ut:
// 'dato. månednavn år'
Console.WriteLine(dt.ToShortDateString());
// Skriver ut:
// 'dag.måned.år' 
Console.WriteLine(dt.ToLongTimeString());
// Skriver ut:
// 'timer:minutter:sekunder'
// men med en time feil
Console.WriteLine(dt.ToShortTimeString());
// Skriver ut:
// 'timer:minutter'
// men med en time feil
Console.WriteLine(dt.Millisecond);
// Skriver ut:
// 'millisekunder' 
Console.WriteLine(dt.DayOfWeek);
// Skriver ut:
// 'ukedag'
Console.WriteLine(dt.DayOfYear);
// Skriver hvilken dag i året det er, f.eks. 39 
Console.WriteLine(dt.IsDaylightSavingTime());
// Skriver ut:
// 'False' eller 'True'
// 'True' hvis det er sommertid 

For å legge til eller fjerne tid:

dt = dt.AddHours(1); // tilsvarende finnes for timer, sekunder, o.s.v.
Console.WriteLine(dt);
// Legger til en time og skriver ut:
// "dag.måned.år timer:minutter:sekunder"
TimeSpan ts = new TimeSpan(-1, 0, 0); // new TimeSpan(timer, minutter, sekunder)
dt = dt.Add(ts);
Console.WriteLine(dt);
// Fjerner en time og skriver ut:
// "dag.måned.år timer:minutter:sekunder"

Begge kan brukes om hverandre.

Og for å sammenligne:

Console.WriteLine(dt.Equals(new DateTime()));
// Sammenligner to DateTime-objekter
// og skriver ut: "False" 

Når kodesnuttene vist over kompileres og kjøres får man følgende:

Det finnes selvsagt flere medlemmer og metoder, men ikke alle er like viktige.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *