Portefølje

En oversikt over mine mest ambisiøse og tidkrevende prosjekter de siste årene.


Sommeren 2018: Driftsregnskap + JavaScript

Ved å implementere driftsregnskap i JavaScript hvor jeg benytter mye brukte bibliotek og rammeverk blir jeg bedre kjent med begge verdener samtidig:

Først ut var normalregnskap, også standardregnskap.

Ved første gangs kjøring brukes testdata så bruker får se et eksempel på riktig bruk. Hadde jeg hatt mer tid er det mye jeg skulle forbedret, kanskje dette blir en senere sommer. Litt på impuls implementerte jeg også DuPonts modell.

Anvendte teknologier til nå er Vue.js og Big.js.


2013 – 2015: WordKrangle

Da jeg gikk dataingeniør ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) hadde jeg WordKrangle som bachelorprosjekt, dette er et Scrabble-lignende spill:

Spillet kunne kjøres på Android, PC, Mac og Linux. Det var også planlagt for iOS.

Klienten ble lagd i Unity3D, med kode i C# og UnityScript. På Android ble det i tillegg en oppdateringsklient som hentet statusmeldinger fra spillet, i tilfelle man venter på en motspiller og lukker spillet. Denne ble lagd i Android Studio og Java. For alt det grafiske brukte jeg Photoshop.

Serveren var først i PHP som kjørte på Apache, så C# for .NET, før den til slutt ble i JavaScript som kjørte på Node.js. Operativsystem og leverandør ble Ubuntu Linux og Amazon Web Services. Og for å ta i mot betalinger brukte jeg Stripe og Express.js.

Prosjektet skal videreføres når jeg får mer fritid.


Sommeren 2014: Paranoid

Jeg har alltid vært fascinert av kryptering så en dag bestemte jeg meg for å lage et program kalt Paranoid som kunne kryptere en tekstmelding flere ganger:

Hver tekstmelding ble kryptert med AES 128, AES 192, AES 256, RC2, TDES og Blowfish.

Idèen var at man først skulle distribuere en generert krypteringsnøkkel fysisk i den virkelige verden. Også kunne man sende krypterte meldinger (dvs. chiffertekst) over Internett til hverandre – via hvilken som helst kommunikasjonskanal.

Selv om noen krypteringsalgoritmer kanskje er usikre ville de andre gi god beskyttelse, dessuten måtte man i tillegg knekke de i riktig rekkefølge. Lykke til med det, for å si det sånn.

Programmet kunne kjøres både på Android og Windows PC. Det ble lagd med C# i Unity3D. Valgt Blowfish-implementasjon var skrevet av Bruce Schneier (amerikansk kryptolog), mens jeg brukte .NET for de andre.

Jeg hadde opprinnelig ment å publisere appen via Google Play, men visse eksportlover i USA satte en stopper for dette.


Mars 2014: Bigtris

Jeg var stor fan av Tetris som barn, så hvorfor ikke lage et storskala Tetris-spill:

Kan kjøres både på Android og Windows PC. Ble lagd med C# i Unity3D og Photoshop.


2011 – 2012: WikiMotifs

En app for Android som inneholdt det viktigste fra hver artikkel på Wikipedia:

 

Informasjonen hentet jeg fra nedlastede datafiler som Wikipedia selv tilbyr. For å bearbeide denne lagde jeg et eget undersøkelsesverktøy i NetBeans med Java. Klienten og alle artikkelbibliotek ble også lagd i Java, men da med Eclipse. For det grafiske brukte jeg Photoshop.

Jeg skulle gjerne videreført programmet siden jeg ofret en juleferie på det, men fordi innholdet i filene ikke følger samme logiske oppbygging hele tiden blir det umulig å forholde seg til den.


2011 – idag: Trafikkteori

Min første app for Android het Trafikkskilt og inneholdt blant annet alle norske trafikkskilt:

Denne ble så videreført til å bli Trafikkteori:

Her tenker jeg å etterhvert få lagt inn mest mulig om alt mulig. Den har akkurat nå trafikkskilt, vegmerking, trafikklys og lenker til de viktigste lovene.

Det er også litt reklame i den, så jeg tjener 50 til 150 NOK per måned.