Portefølje

En oversikt over mine mest ambisiøse og tidkrevende prosjekter de siste årene.


2013 – 2022: «WordKrangle»

Da jeg gikk dataingeniør ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) hadde jeg «WordKrangle» som bachelorprosjekt, dette er et Scrabble-lignende spill:

Spillet kunne kjøres på Android, PC, Mac og Linux. Det var også planlagt for iOS.

Klienten ble lagd i Unity3D, med kode i C# og UnityScript. I tillegg ble det på Android en oppdateringsklient som hentet statusmeldinger for spillet, i tilfelle man ventet på en motspiller og lukket spillet litt. Denne ble lagd i Android Studio og Java. For alt det grafiske brukte jeg Photoshop.

Serveren var først i PHP som kjørte på Apache, så C# for .NET, før den til slutt ble i JavaScript som kjørte på Node.js. Men jeg ble ikke helt ferdig og det var mange problemer uten gode løsninger.

Arbeidet ble satt på vent. Det skal videreføres hvis jeg finner et alternativ til Unity3D.

OPPDATERT: Med AWS og React fikk jeg etter mye arbeid endelig publisert en fungerende utgave som har vist seg ganske robust. Den vil skalere uten problemer (tror jeg), er veldig fleksibel mtp. hvordan brukeren kan logge inn, har spillchat, samt ‘in-game’ tjenester som kan kjøpes av hvem som helst. Og det beste er at alle med en moderne nettleser kan spille:

Direkte lenke til nettsiden / spillet: wordkrangle.com


Sommeren og høsten 2020: «MyS3»

Ved å ta i bruk Amazon Web Services (AWS) sin filtjeneste (S3) lagde jeg et alternativ til Dropbox, MEGA, etc. hvor alle fildata krypteres med AES-GCM på klienten før de lastes opp. Støtter både flere klienter (PC-er) likt samt bruk av flere S3-bøtter.

Definitivt min største og beste programvare til nå, og daglig i bruk på alt jeg har av egne PC-er. Fungerer fint både på Windows og Linux. Ikke testet på Mac OS enda.

Prosjektet er publisert på GitHub under MIT-lisens.


Sommeren 2018: Driftsregnskap + JavaScript

Ved å implementere driftsregnskap i JavaScript hvor jeg benytter mye brukte bibliotek og rammeverk blir jeg bedre kjent med begge verdener samtidig:

Først ut var normalregnskap, også standardregnskap.

Ved første gangs kjøring brukes testdata så bruker får se et eksempel på riktig bruk. Hadde jeg hatt mer tid er det mye jeg skulle forbedret, kanskje dette blir en senere sommer.

Anvendte teknologier til nå er Vue.js og Big.js.


Sommeren 2014: «Paranoid»

Jeg har alltid vært fascinert av kryptering så en dag bestemte jeg meg for å lage et program kalt «Paranoid» som kunne kryptere en tekstmelding flere ganger:

Hver tekstmelding ble kryptert med AES 128, AES 192, AES 256, RC2, TDES og Blowfish.

Idèen var at man først skulle distribuere en generert krypteringsnøkkel fysisk i den virkelige verden. Også kunne man sende krypterte meldinger (dvs. chiffertekst) over Internett til hverandre – via hvilken som helst kommunikasjonskanal.

Selv om noen krypteringsalgoritmer kanskje er usikre ville de andre gi god beskyttelse, dessuten måtte man i tillegg knekke de i riktig rekkefølge. Lykke til med det, for å si det sånn.

Programmet kunne kjøres både på Android og Windows PC. Det ble lagd med C# i Unity3D. Valgt Blowfish-implementasjon var skrevet av Bruce Schneier (amerikansk kryptolog), mens jeg brukte .NET for de andre.


Mars 2014: «Bigtris»

Jeg var stor fan av Tetris som barn, så hvorfor ikke lage et storskala Tetris-spill:

Kan kjøres både på Android og Windows PC. Ble lagd med C# i Unity3D og Photoshop.


2011 – 2012: «WikiMotifs»

En app for Android som inneholdt det viktigste fra hver artikkel på Wikipedia:

 

Informasjonen hentet jeg fra nedlastede datafiler som Wikipedia selv tilbyr. For å bearbeide denne lagde jeg et eget undersøkelsesverktøy i NetBeans med Java. Klienten og alle artikkelbibliotek ble også lagd i Java, men da med Eclipse. For det grafiske brukte jeg Photoshop.

Jeg skulle gjerne videreført programmet siden jeg ofret en juleferie på det, men fordi innholdet i filene ikke følger samme logiske oppbygging hele tiden blir det umulig å forholde seg til de.


2011 – 2017: «Trafikkteori»

Min første app for Android het «Trafikkskilt» og inneholdt blant annet alle norske trafikkskilt:

Denne ble så videreført til å bli «Trafikkteori»:

Akkurat nå har den trafikkskilt, vegmerking, trafikklys og lenker til de viktigste lovene.

Det er også litt reklame i den, så jeg tjener 50 til 150 NOK per måned.