Portefølje

En oversikt over mine mest ambisiøse og tidkrevende prosjekter de siste årene.


Sommeren 2018: Driftsregnskap + JavaScript

Ved å implementere driftsregnskap i JavaScript hvor jeg benytter mye brukte bibliotek og rammeverk blir jeg bedre kjent med begge verdener samtidig.

Først ut var normalregnskap, også standardregnskap. Jeg ble ikke ferdig med sistnevnte fordi tidsforbruket ble for stort. Ved første gangs kjøring brukes testdata så bruker får se et eksempel på riktig bruk. Hadde jeg hatt mer tid er det mye jeg skulle forbedret. Kanskje dette blir neste sommer.

Litt på sparket/impuls implementerte jeg også DuPonts modell.

Anvendte teknologier til nå er Vue.js og Big.js.


2013 – 2015: WordKrangle

Et Scrabble-lignende spill som opprinnelig var bacheloroppgaven min da jeg gikk dataingeniør ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST):

Spillet kunne kjøres på Android, PC, Mac og Linux. Det var også planlagt for iOS.

Klienten ble lagd i Unity3D, med kode i C# og UnityScript. På Android ble det i tillegg en oppdateringsklient som hentet statusmeldinger fra spillet, i tilfelle man venter på en motspiller og lukker programmet litt. Denne ble lagd i Android Studio og Java. For alt det grafiske brukte jeg Photoshop.

Serveren var først i PHP som kjørte i Apache, så C# som kjørte på .NET, før den til slutt ble i JavaScript som kjørte på Node.js. Operativsystem og leverandør ble Ubuntu Linux og Amazon Web Services. Og for å ta i mot betalinger brukte jeg Stripe og Express.js.


Mars 2014: Bigtris

Jeg var stor fan av Tetris som barn, så hvorfor ikke lage et storskala Tetris-spill:

Kan kjøres både på Android og Windows PC. Ble lagd med C# i Unity3D og Photoshop.


2011 – 2012: WikiMotifs

En app for Android som inneholdt det viktigste fra hver artikkel på Wikipedia:

Informasjonen hentet jeg fra nedlastede datafiler som Wikipedia selv tilbyr. For å bearbeide denne lagde jeg et eget undersøkelsesverktøy i NetBeans med Java.

Klienten og alle artikkelbibliotek ble også lagd i Java, men da med Eclipse.

For det grafiske brukte jeg Photoshop.


2011 – idag: Trafikkteori

Min første app for Android het ‘Trafikkskilt’ og inneholdt blant annet alle norske trafikkskilt:

Denne ble så videreført til å bli ‘Trafikkteori‘:

Her tenker jeg å etterhvert få lagt inn mest mulig om alt mulig. Den har akkurat nå trafikkskilt, vegmerking, trafikklys og lenker til de viktigste lovene.

Det er også litt reklame i den, så jeg tjener ca 50 til 150 NOK per måned.