Markedslikevekt

Et marked har markedslikevekt når etterspørselskurve møter tilbudskurve:

markedslikevekt1

Her har kjøper og selger funnet en pris og mengde de begge er fornøyd med, likevektspris og likevektskvantum er altså funnet.

Dette kan gjelde for èn selger og kjøper, eller flere – helt opp til et marked.

I virkeligheten blir hver kurve buet om den gjelder flere siden reservasjonsprisen til hver enkelt kjøper og selger vil variere noe.

OBS: Gjelder ikke for monopol og oligopol!

Tilbudskurven

En tilbudskurve ser slik ut:

tilbud1

For hver mengde man tilbyr har man en minimumspris per enhet som man er villig til å selge for, dette er selgers reservasjonspris.

Kurven kan gjelde bare èn tilbyder eller flere – til og med et helt marked.

I virkeligheten blir kurven buet om den gjelder flere siden reservasjonsprisen til hver enkelt vil variere litt.

Hvor mye reservasjonsprisen øker er avhengig av varen/tjenesten. Til å begynne med er den lav fordi alternativkostnaden også er lav da. Men om man skal tilby stadig mer vil den gå opp, fordi alternativkostnaden øker.

OBS: Tilbudskurven over gjelder ikke for monopol og oligopol!

Etterspørselskurven

En etterspørselskurve ser slik ut:

ettersporsel1

For hver tilgjengelige mengde eksisterer det en makspris per enhet som man er villig til å betale, en såkalt reservasjonspris.

Kurven kan gjelde bare èn person eller flere – til og med et helt marked.

I virkeligheten blir kurven buet om den gjelder flere folk, årsaken er at reservasjonsprisene til hver enkelt vil variere.

Hvor mye reservasjonsprisen går ned er avhengig av varen/tjenesten. Men den er uansett alltid høyest til å begynne med (fordi man trenger de første enhetene mest), før den så går nedover til mer man velger å kjøpe.

Eksempel på absolutt og komparativt fortrinn

Tabellen nedenfor viser tidsforbruket til to personer for to ulike aktiviteter:

absolutt-komparativt-fortrinn2

Hvem har absolutt fortrinn og hvem har komparativt fortrinn? Det er opplagt at Bernt suger for Scorpio bruker mindre eller like mye tid på begge ting. Så Scorpio har i hvertfall absolutt fortrinn når det gjelder å fjerne lik.

For å finne komparativt fortrinn er det greit med oversikt over alternativkostnader:

absolutt-komparativt-fortrinn1

Bernt har komparativt fortrinn i å vaske gulv for han gir opp mindre enn Scorpio.