Hvorfor finnes det så mange store dominerende firmaer?

Årsaken til at det finnes så mange store dominerende firmaer er at det stadig trengs mer forskning, designarbeid, ingeniørarbeid, o.s.v., om man skal få en vare eller tjeneste ut på markedet. Dette byr på skyhøye kostnader som må dekkes inn igjen, og i tillegg ønsker man selvsagt også profitt.

Da må det produseres og selges styggmange enheter som disse kostnadene kan fordeles på for at enhetsprisen skal bli overkommelig. Dette er derfor ikke noe alle kan holde på med.

Her vil man som regel ønske å etablere stordriftsfordel og samdriftsfordel.

Markedsmakt

Et firma har markedsmakt når det har evne til å skru opp prisen på varen eller tjenesten de tilbyr, uten at de mister mye av salgene.

Kilder til slik makt kan være:

  • Kontroll over tilgjengelige produksjonsressurserne.
  • Patenter og opphavsrettigheter.
  • Spesialavtaler med myndigheter, o.s.v.
  • Naturlig monopol.
  • Nettverksøkonomi.