Pengenes tidsverdi

P.g.a. inflasjon er et bestemt pengebeløp verdt mindre i fremtiden enn det er i dag.

Eksempel 1: En pålitelig kompis vil låne 100 000 i dag og betale tilbake 110 000 om ett år, med inflasjon lik 0.03. Er dette en god eller dårlig deal?

Svaret finner man med

n\mathring{a}verdi=\frac{fremtidsverdi}{(1+inflasjon)}=\frac{110000}{(1+0.03)}=106796

som gir

reell\,avkastning=n\mathring{a}verdi-l\mathring{a}nebel{\o}p=106796-100000=6796

Dette er ikke noen dårlig avtale, det er bedre enn å ha pengene i banken, for

realrente=\frac{6796}{100000}\approx0.068

og

nominell\,rente=\frac{110000-100000}{100000} =(1+realrente)\cdot(1+inflasjon)-1=1.068\cdot1.03-1=0.10

Dette er mye høyere rente enn det bankene opererer med for høyrentekontoer!

Lenker: Realrente og nominell rente.

Tilbakebetalingsmetoden

I tilbakebetalingsmetoden summerer man kontantstrømmer til summen blir 0.

Eksempel: Hva blir tilbakebetalingstiden for et prosjekt hvor kontantstrømmene er -600, 300, 200, og 200? (Her er altså -600 det innbetalte beløpet som skal betales tilbake.) Svaret blir 2.5 år siden 300 blir betalt tilbake første året, 200 andre året, og 100 første halvdel av det tredje året.

Internrentemetoden

I internrentemetoden brukes formelen til nåverdimetoden hvor man i stedet finner avkastningskravet når man setter nåverdi lik 0.

Ved å lage en nåverdiprofil kan man lese av verdien direkte, men det går også an å benytte Excel.

Internrentemetoden er håpløs for å sammenligne gjensidig utelukkende prosjekter da den bare gir et prosenttall i stedet for en absolutt verdi slik nåverdimetoden gjør.