Oppgave: Motstand i vanskelig krets

En litt verre likestrømskrets, med fem resistorer koblet sammen litt tilfeldig:

Oppgave: Finn motstanden i kretsen ved å forenkle den.

Siden det er resistorer både i serie og parallelt (samtidig), må man først gjøre om kretsen til noe som er litt mer gjenkjennbart ..:

Altså har man to stk. «deltakretser», hvor ene må gjøres om til å bli «Y-krets».

Dette er enkelt hvis man benytter formlene for «Δ-til-Y»:

R_{1}=\frac{R_{a}R_{b}}{R_{a}+R_{b}+R_{c}}=\frac{20\cdot28}{20+28+10}=9.66\Omega
R_{2}=\frac{R_{a}R_{c}}{R_{a}+R_{b}+R_{c}}=\frac{20\cdot10}{20+28+10}=3.45\Omega
R_{3}=\frac{R_{b}R_{c}}{R_{a}+R_{b}+R_{c}}=\frac{28\cdot10}{20+28+10}=4.83\Omega

Resultatet blir en «Y-krets» "oppå" to gjenværende resistorer i parallell:

Med vanlige utregninger for resistorer i parallell og serie, kan kretsen forenkles mer:

Altså er motstanden R=17.5\Omega.

Noe Ohms lov kan bekrefte,  v=iR=2A\cdot17.5\Omega=35V.


OBS: Sum spenningsforskjell i kretsen avsløres i illustrasjonene. Men denne opplysningen er ikke gitt som en del av oppgaven, så den må ignoreres ved løsing.

Kretser: Y eller T vs. delta eller pi

For å finne den konkrete størrelsen på motstanden en «deltakrets»/»pikrets» utgjør, kan man gjøre om kretsen matematisk til å bli en «Y-krets»/»T-krets»:

Følgende formler trengs:

R_{1}=\frac{R_{b}R_{c}}{R_{a}+R_{b}+R_{c}}
R_{2}=\frac{R_{c}R_{a}}{R_{a}+R_{b}+R_{c}}
R_{3}=\frac{R_{a}R_{b}}{R_{a}+R_{b}+R_{c}}

Man sitter da igjen med «Y-kretsen» til høyre. Og man trenger kun å finne motstanden i de grenene som går parallelt, før man endelig kan summere det som er i serie.


Å gå den andre veien (Y-til-Δ) er også mulig:

R_{a}=\frac{R_{1}R_{2}+R_{2}R_{3}+R_{3}R_{1}}{R_{1}}
R_{b}=\frac{R_{1}R_{2}+R_{2}R_{3}+R_{3}R_{1}}{R_{2}}
R_{c}=\frac{R_{1}R_{2}+R_{2}R_{3}+R_{3}R_{1}}{R_{3}}

Uansett hvilken krets man ønsker å gjøre om til, så er alle disse formlene ganske repetive. Når man har lært hvordan de bygd opp kan man enkelt finne hver motstand i den kretsen man ønsker å regne seg frem til.

Kretser: Y = T

På bildet nedenfor vises to kretser som har de samme elektriske egenskapene:

Y-krets (etter Y-bokstaven) er den til venstre. Og T-krets (etter T-bokstaven) er den til høyre. Og som du ser kommer kretsnavnet direkte fra dens utseende. Men utseendet i seg selv påvirker ikke hvordan kretsen oppfører seg.

(Og eksempelbildet viser resistorer, men dette kunne vært noe annet.)

Kretser: Delta = pi

En trekantformet krets slik som på bildet nedenfor, kalles ofte en «deltakrets» (etter den greske Δ-bokstaven). Den har de samme elektriske egenskapene som den til høyre, en «pikrets» (etter den greske π-bokstaven):

Navnet kommer som du ser, direkte fra hvordan kretsen fysisk ser ut. (I bildet er det brukt resistorer, men dette er bare et eksempel.) Så lenge punktene a, b og c er adskilt av de samme elektriske komponentene, spiller utseendet ingen rolle.

Oppgave: Finn strøm og spenning i en krets med parallelle resistorer

Krets med kun 1 stk. energikilde, men med resistorer som både er i serie og parallelt. I tillegg er de i forskjellige størrelser:

Oppgave: Hvordan finner man strømmer og spenninger her?

Resistans

Man kan være fristet til å behandle R_{1}+R_{2} og R_{1}+R_{3} som egne kretser, tilkoblet samme energikilde. Dessverre blir svaret feil da. Så man må lære formelen for resistans i parallellkoblede resistorer:

R=\frac{1}{\frac{1}{R_{1}}+\frac{1}{R_{2}}+\frac{1}{R_{n}}}

For de to resistorene som er koblet parallelt (R_{2} og R_{3}), gir denne formelen dermed resistansen R_{2+3}=\frac{1}{\frac{1}{40\Omega}+\frac{1}  {100\Omega}}=28.57\Omega. Og da disse to resistorene er koblet i serie med R_{1}, blir sum motstand i resistorene R=R_{1}+R_{1+2}=34.6\Omega.

Strøm og spenning

For å finne strøm stokker man om på Ohms lov, i=\frac{v}{R}=\frac{60V}{34.6\Omega}=1.73A. Dette er strømmen frem til node a, for her splittes den. Siden R_{2} er mye mindre enn R_{3} (dvs. strømmen har mindre motstand) kan man trygt anslå at det går mest strøm her. Som illustrert i følgende animasjon:

Men for å finne konkrete strømstørrelser må man først finne delspenninger.

Spenningen over R_{1} hvor faktisk hele strømmen i kretsen går, blir v_{1}=i\cdot R_{1}=1.73A\cdot6\Omega=10.38V. Og med Karchoffs lov for spenning får man da v=v_{1}+v_{2}=60V=10.38V+v_{2} som gir v_{2}=60V-10.38V=49.62V.

Da har man her også funnet v_{3} (som er v_{0} i kretsillustrasjonen over) siden samme delspenning finnes her, så v_{3}=v_{2}=49.62V.

Strømmene i_{2} og i_{3} gjennom R_{1} og R_{2} (altså i_{a} og i_{b} i kretsillustrasjonen), blir dermed i_{2}=\frac{v_{2}}{R_{2}}=\frac{49.62V}{40\Omega}=1.24A og i_{3}=0.49A.

Oppgave: Finn strøm, spenning og effekt i en krets ved hjelp av Kirchhoffs lover (3)

En krets har to stk. resistorer og to stk. ideelle spenning-/strømkilder. Og man blir bedt om å finne strømmer, spenninger og effekter:

Strøm og spenning

Først må man prøve å se for seg i hvilke retninger strømmen flyter i kretsen:

Merk: Her flyter strømmen fra pluss til minus, i tråd med PKF-konvensjonen.

Også må man sette opp likninger med utgangspunkt i Kirchhoffs lover:

Strøm i node a: i_{s}=30mA=i_{1}+i_{2}

Spenning over R_{2} blir v_{2}=v_{s}+v_{i_{s}} mens spenningen over strømkilden er v_{i_{s}}=v_{0}.

Ved å stokke om på Ohms lov får man i=\frac{v}{R}. Denne kan settes inn i Kirchhoff-ligningen over for strøm sammen med Kirchhoff-likningen for spenning.

Da får man 30mA=\frac{v_{i_{s}}}{R_{1}}+\frac{v_{s}+v_{i_{s}}}{R_{2}}=\frac{v_{i_{s}}}{6k\Omega}+\frac{8V+v_{i_{s}}}{4k\Omega} og v_{i_{s}}=67.2V.

Spenningene over resistorene blir v_{0}=67.2V og v_{2}=67.2V+8V=75.2V.

Mens strømmen blir i_{1}=\frac{v_{0}}{R_{1}}=\frac{67.2V}{6k\Omega}=11.2mA og i_{2}=\frac{75.2V}{4k\Omega}=18.8mA. Til sammen blir dette 30mA slik Kirchoffs strømlov sier. (Og det beviser at det ikke ble gjort regnefeil over.)

Effekt

Når spenning og strøm er kjent er det enkelt å finne ut hvor mye energi som faktisk produseres i kretsen:

Spenningskilden yter p_{v_{s}}=-i_{2}v_{s}=-1\cdot18.8mA\cdot8V=-150.40mW og strømkilden p_{i_{s}}=-i_{s}v_{i_{s}}=-1\cdot30mA\cdot67.2V=-2016mW. (Negativt fortegn pga. aktiv komponent, i tråd med PKF-konvensjonen.)

Dette slukes (absorberes) av resistorene som trenger p_{1}=i_{1}^{2}R_{1}=i_{1}v_{0}=752.64mW og p_{2}=i_{2}^{2}R_{2}=i_{2}v_{2}=1413.76mW.

Effekt som ytes i kretsen (-2166.4mW) er altså lik effekt absorbert (2166.4mW). Hvis ikke ville det vært regnefeil eller feil i oppgavens opplysninger.

Oppgave: Finn strøm, spenning og effekt i en krets ved hjelp av Kirchhoffs lover (2)

Enda en krets med flere forskjellige ideelle spenning-/strømkilder samt 2 stk. resistorer. Og oppgaven er å finne alle strømmer, spenninger og effekter:

Strøm og spenning

Da strømmen for R_{1} er den eneste som er gitt må man begynne her. Spenningen i dette punktet blir v_{1}=i_{\phi}R_{1}=2A\cdot30\Omega=60V

Og siden R_{1} og i_{i} utgjør sin egen lukkede krets betyr det at v_{i_{i}}=v_{1}=60V også.

Videre så er i_{c}=2i_{\phi}=2\cdot2A=4A.

Men nå kommer man ikke stort lengre uten å sette opp likninger for spenninger og strømmer, basert på Kirchhoffs lover .. Heldigvis er dette egentlig ganske enkelt. For det som går inn i et punkt må også gå ut igjen på andre siden, altså må det balansere:

Likning for strøm i node a: i_{i}=i_{\phi}+i_{ab}, som gir i_{ab}=5A-2A=3A (strømmen fra node a inn i node b).

Også det samme for strømmen i node d: i_{\phi}+i_{v_{s}}=i_{i}, som gir i_{v_{s}}=i_{i}-i_{\phi}=5A-2A=3A.

Nå begynner det å hjelpe på, for med strømmen i_{v_{s}} kjent (og hvilken retning) så kan man endelig finne for node c.

Og her får man i_{c}=i_{v_{s}}+i_{2} og dermed i_{2}=i_{c}-i_{v_{s}}=2i_{\phi}-i_{v_{s}}=2\cdot2A-3A=1A.

Dette stemmer med strømmen i node b, gitt ved i_{ab}+i_{2}=i_{c}\rightarrow3A+1A=4A.

Så da er alle strømmene kjent og man kan enkelt finne spenningene over de resterende komponentene: v_{2}=i_{2}R_{2}=1A\cdot10\Omega=10V, noe som betyr at v_{s}=v_{1}+v_{2}=70V (Kirchoffs spenningslov).

Og siden R_{2} utgjør en egen krets med i_{c} blir v_{i_{c}}=v_{2}=10V. (Kirchhoff igjen.)

Det hjelper å tegne retningen på strømmene når man gjør slike oppgaver:

Likningene basert på Kirchhoffs lover blir da enda mer opplagte.

Effekt

Alle strømmer og spenninger er nå kjent. Dermed trenger man kun benytte effektformelen (p=iv), for å finne ut hvor mye energi hver komponent absorberer eller produserer.

Resistorene absorberer p_{1}=i_{\phi}v_{1}=2A\cdot60V=120W og p_{2}=10W.

Siden strømmen går inn på plusspolen på v_{s}, absorberer også denne komponenten energi (i følge PKF-konvensjonen). Dette gir p_{v_{s}}=i_{s}v_{s}=3A\cdot70V=210W.

Produsert energi er p_{i_{i}}=-i_{i}v_{i_{i}}=-1\cdot5A\cdot60V=-300W og p_{i_{c}}=-i_{c}v_{i_{c}}=-2i_{\phi}\cdot v_{i_{c}}=-1\cdot2\cdot2A\cdot10V=-40W.

Energien absorbert (340W) stemmer altså med energien som er produsert (340W).

Oppgave: Finn strøm, spenning og effekt i en krets ved hjelp av Kirchhoffs lover (1)

En krets med flere ideelle spenning-/strømkilder og 3 stk. resistorer. Hvor man bes om å finne strømmer, spenninger og total effekt:

Strøm og spenning

Først noen Kirchhoff-likninger hvor man deler opp i 2 kretser:

(1) v_{s_{5V}}+v_{s_{1V}}=v_{1}+v_{2} er for kretsen til venstre. v_{1} og v_{2} er de ukjente spenningene over R_{1} og R_{2}.

(2) v_{s_{8V}}+v_{i_{s}}=v_{3}+v_{2} er for kretsen til høyre. v_{3} er for den ukjente spenningen over R_{3}.

Strømmen gjennom R_{2} må bli i_{2}=i_{1}+30i_{1}=31i_{1} i tråd med Kirchhoffs lov for strømbalanse.

Nå oppstår det raskt et problem siden Kirchhoffs lover bruker strøm (i) og spenning (v). Og disse størrrelsene er jo ukjente. Derfor må Ohms lov (v=iR) komme til unnsetning, så man kan skrive om likningene og ta i bruk resistorstørrelsene:

(1) v_{s_{5V}}+v_{s_{1V}}=v_{1}+v_{2}=i_{1}R_{1}+i_{2}R_{2}

(2) v_{s_{8V}}+v_{i_{s}}=v_{3}+v_{2}=i_{3}R_{3}+i_{2}R_{2}

Ved å sette inn kjente størrelser (f.eks. i_{2}=31i_{1}) får man løselige likninger:

(1) 5V+1V=i_{1}54k\Omega+31i_{1}\cdot6k\Omega=240i_{1}k\Omega

(2) 8V+v_{i_{s}}=30i_{1}\cdot1.8k\Omega+31i_{1}\cdot6k\Omega=240i_{1}k\Omega

(1) 6V=240i_{1}k\Omega blir til i_{1}=\frac{6V}{240k\Omega}=25\mu A

(2) 8V+v_{i_{s}}=240i_{1}k\Omega gir da v_{i_{s}}=240(25\mu A)k\Omega-8V=6V-8V=-2V

Med i_{1}=25\mu A får man i_{2}=31\cdot25\mu A=775\mu A og i_{s}=750\mu A.

Delspenningene er v_{1}=i_{1}R_{1}=25\mu A\cdot54k\Omega=1.35V, v_{2}=4.65 og v_{3}=i_{3}R_{3}=750\mu A\cdot1.8k\Omega=1.35V.

Siden 5V+1V=1.35V+4.65V og 8V-2V=1.35V+4.65V så stemmer Kirchhoffs lov om spenning.

Effekt

p_{v_{s\;5V}}=-i_{1}\cdot v_{s\;5V}=-25\mu A\cdot5V=-125\mu W (produsert)

p_{v_{s\;1V}}=-i_{1}\cdot v_{s\;1V}=-25\mu A\cdot5V=-25\mu W (produsert)

p_{v_{s\;8V}}=-i_{s}\cdot v_{s\;8V}=-750\mu A\cdot8V=-6000\mu W (produsert)

Her brukes altså passiv komponent fortegn-konvensjonen, så produsert effekt fra en aktiv komponent får negativt fortegn.

p_{I_{s}}=-i_{1}\cdot v_{s\;1V}=-30\cdot25\mu A\cdot(-2V)=1500\mu W (absorbert)

p_{1}=i_{1}v_{1}=25\mu A\cdot1.35V=33.75\mu W (absorbert)

p_{2}=i_{2}v_{2}=775\mu A\cdot4.65V=3603.75\mu W (absorbert)

p_{3}=i_{3}v_{3}=750\mu A\cdot1.35V=1012.5\mu W (absorbert)

Summert så blir produsert effekt lik absorbert effekt.

Og ”strømkilden” i_{s} viser seg å bruke strøm, i stedet for å lage den ..

Kirchhoffs lover

1. Strømmen inn i et bestemt punkt i en lukket krets vil alltid være lik strømmen som går ut igjen. Summert får man derfor alltid 0:

i=i_{1}+i_{2}+i_{n} gir altså i-i_{1}-i_{2}-i_{n}=0

2. Spenningen totalt i en lukket krets er alltid lik summen av spenningsfallene igjennom kretsen. Summert får man derfor alltid 0:

v=v_{1}+v_{2}+v_{n} gir altså v-v_{1}-v_{2}-v_{n}=0

Om en av disse lovene ikke gir 0 når man prøver å løse en oppgave, så har man gjort minst èn regnefeil .. Eller så er det feil i opplysningene som benyttes!


Så kan man kanskje spørre seg selv om man virkelig trenger å vite disse lovene, da de virker litt unyttige og opplagte .. Vel, for kretsoppgaver som innebærer likninger er de uunnværlige. Men om man allerede har alle opplysningene for en krets (så man slipper å regne ut noen) trengs de ikke.