Symbol

Når en ting kan ha flere meninger, har man å gjøre med et symbol. Dette er et mye brukt språklig virkemiddel. Vanlige allment brukte symboler er sånt som hjertet, korset, sola, osv., disse ser man hele tiden i sosiale medier.

Man kan også lage sine egne symboler, ved å ta i bruk en ting og tillegge det nye meninger i bestemte situasjoner.

Dette virkemiddelet blir del av den skjulte argumentasjonen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *