Ettansvars-prinsippet

Ettansvars-prinsippet [som er «Single responsibility principle» (SRP) på engelsk] setter visse krav til enhver modul, klasse, osv. som har ansvar for hvordan noe skal fungere:

  1. Når modulen, klassen, funksjonen osv. endres skal det bare være èn grunn til dette.
  2. Man har 100% ansvar for å få jobben gjort, derfor skal man "pakke inn" (dvs. enkapsulere) all funksjonalitet. Direkte hjelp fra utsiden skal ikke være nødvendig.

Hvis disse kravene innfris blir komponenten mer stabil / det blir sjeldnere endringer. I tillegg blir vanligvis vedlikeholdet enklere fordi den blir mer lettforståelig.

SRP er det første viktige designmønsteret i SOLID.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *