Ettansvars-prinsippet

Ettansvars-prinsippet [som er «Single responsibility principle» (SRP) på engelsk] setter visse krav til enhver modul, klasse, funksjon, o.s.v. som har ansvar for hvordan noe skal fungere:

  1. Når modulen, klassen, funksjonen o.s.v. endres skal det bare være èn grunn til dette.
  2. Man har 100% ansvar for å få jobben gjort, derfor skal man "pakke inn" (dvs. enkapsulere) all funksjonalitet. Direkte hjelp fra utsiden skal ikke være nødvendig.

Hvis disse kravene innfris vil den aktuelle programkoden bli mer robust og lettforståelig.

SRP er det første viktige designmønsteret i SOLID.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.