Hvordan gjør man en avstemming?

Når man tar et regnskapsstudie blir man på skolebenken ofte fortalt at avstemming er viktig, for å undersøke at ting stemmer.

Å avstemme betyr simpelthen bare å få en bestemt del av regnskapet til å stemme med det som er virkeligheten. Dessverre gis det som regel ikke gode praktiske eksempler som viser hvordan dette foregår i virkeligheten.

Men egentlig er det ganske enkelt, og det er bare tre trinn:

  1. For den aktuelle perioden man skal avstemme for må man hente ut utskrifter fra regnskapssystemet. Og i tillegg utskrifter av tilgjengelig regnskapsdokumentasjon fra andre kilder som viser situasjonen i virkeligheten.
  2. Deretter sammenligner man utskriftene for å finne de transaksjoner som mangler og som kan bokføres.
  3. Til slutt stiller man opp de transaksjoner som enten i regnskapet eller i den innhentede dokumentasjonen kommer utenfor den aktuelle perioden p.g.a. senere bokføringsdato.

Her er et eksempel på oppstilling for bankavstemming på en fiktiv kunde. Og med forklaringer på hvordan noen transaksjoner kan få forskjellige bokføringsdatoer i regnskapet og i banken:

Det er her 1920 Bankinnskudd i balansen som avstemmes, mot tilhørende bankkonto.

Øverst er saldo fra regnskapskonto lagt inn. Nederst er saldo fra bankkontoutskrift plassert, med minustegn foran. Hvis saldoene ikke stemmer er forklaringen èn eller flere transaksjoner som har oppstått etter perioden eller som er bokført etter.

Så lenge disse transaksjonene listes opp riktig utifra type (dvs. uttak eller innskudd) og opphav (dvs. regnskapskonto eller bankkonto), og med forklaring, er det ingen problem å få avstemt regnskapskontoen (altså 1920 Bankinnskudd.)

Eventuelle øre- eller kroneavvik oppstår også fra tid til annen, men disse føres vekk.

Hvor ofte bank avstemmes kommer an på aktivitet og hva som er avtalt med kunden, men det er vanlig å avstemme èn gang per mnd.


Der hvor jeg jobbet pleide folk å ta fysiske utskrifter også sammenligne manuelt når de skulle avstemme. Dette er tidsløsing når man kan gjøre det digitalt og automatisk.

Er du litt datavant står du fritt til å mekke noe selv, slik jeg gjorde. Eventuelt kan du bruke en form for automatisk avstemming i regnskapssystemet hvis det er støtte for det. (Noen har det og noen ikke.)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *