20 regler for visuell kommunikasjon

Her følger en oppsummering av Amy Balliets 20 regler for visuell kommunikasjon.

Dette er veldig lærerikt stoff. Og absolutt verdt tiden, om man ønsker å få en fot innenfor bransjen som handler om proff visuell kommunikasjon.


Visuell kommunikasjon fremfor tekstlig

Rule 1: Embrace the environment
Rule 2: Embrace the science
Rule 13: Always think about context
Rule 19: Don’t let typography be your crutch

Noen hulemalerier er opp til 40 000 år gamle og bevis på at visuell kommunikasjon har vært vanlig for mennesker i lang tid. Skrivekunsten er derimot ganske ny og den må læres før bruk. Det går også mye tregere å kommunisere med ord fremfor visuelle elementer.

Når visuell informasjon tolkes skjer dette ca 60 000 ganger raskere, enn når man leser en tekst og må forstå innholdet. Derfor bør man ty til visuell kommunikasjon hvis man kan. Tekst bør kun brukes unntaksvis. Og den må da være kort og presis. Hviler man for mye på tekstlig kommunikasjon er det fort gjort å miste leser.

Er man nødt til å kommunisere via tekst, bør man bruke visuelle hjelpemidler for å hjelpe leser å forstå innholdet. Et godt eksempel er å bruke diagrammer. Disse er langt lettere å forstå, enn en klump med tekst som viser en rekke forskjellige tall. Gode visuelle elementer kan utgjøre en kjempeforskjell for leser!


Du må tilby kvalitet

Rule 3: Commit to quality

Forbrukere har idag en nær uendelig tilgang på digitalt innhold. Og da er det de som tilbyr høyest kvalitet som vinner. Å levere kvalitet er idag helt nødvendig for å få kunder.

Definisjon: Overlegen estetisk utforming + overlegen funksjonalitet = Kvalitet.


Utførelse er viktig og avhengig av mottaker

Rule 4: Your audience is everything
Rule 5: Your brand is secondary
Rule 14: Small visual cues have a large impact
Rule 15: There’s no gold at the end of the rainbow
Rule 16: Good visual strategist practices
Rule 17: Avoid the stigma of stock

Hvordan man skal designe noe kommer ofte an på hvem bruker eller mottaker er. All markedsføring, samt de fleste produkter og tjenester, har som regel et bestemt design, tiltenkt en bestemt målgruppe. (Også tester man gjerne underveis – før endelig bruk, for å forsikre seg om at man treffer riktig.)

Å lage et skikkelig design kan derfor ikke tas lett på. Enhver detalj må være gjennomtenkt. Det må være en klar mening bak alle valg av farger, ikoner, teksttyper, illustrasjoner, bilder, osv. Å bruke arkivbilder kan her være farefullt. Man må vite sikkert hvordan mottaker vil reagere og hva mottaker kan finne på å gjøre. (Testing er derfor viktig, så man ikke får seg en ubehagelig overraskelse når det er for sent ..)

Om man har et merke (noe som gjør at man skiller seg ut i markedet) som publikum allerede kjenner godt, må dette kanskje tilpasses hvis man ønsker å nå en ny målgruppe. Samtidig kan man ikke gå så langt at man mister eksisterende kunder.


Unngå rolleblanding

Rule 6: Commit to one role

Å skape kreativt innhold kan bety at man må ta på seg mange roller. Man må forholde seg til hva interessentene ønsker, prosjektet må styres, det må gjøres research og ting skal designes. Å gjøre alt dette selv kan fort gå utover kvaliteten på sluttproduktet. Så det er best å dele opp arbeidet og dermed ansvaret.

(Interessentene = klienten.)


Skriv god oppdragsbeskrivelse

Rule 7: Blank should blank blank

For at et kundeprosjekt skal komme i havn tryggest mulig, når man skaper kreativt innhold, bør man ty til en skriftlig avtale. Denne avtalen (ofte kalt «kreativ brief«) skal samle interessentene og arbeiderne om samme problem. Da motvirker man at nye krav legges til senere og at folk mister fokus.

Her må man klart definere målgruppen og hvilke mål som skal nås. Og man må fastslå et budsjett og tidsfrister. Dermed vil man være i stand til å utarbeide en konsis suksessbeskrivelse à la «<navn på målgruppe> SKAL <ønsket utført handling> FORDI <grunn til handling>». Eksempel: «Familier med lavt-middels matbudsjett SKAL ønske å kjøpe Toros suppepakker. FORDI det er rimelig, men også velsmakende mat.»

En konkret suksessbeskrivelse slik som over, gjør det opplagt for alle involverte hva ønsket resultat er.


Finn beste løsning og bruk riktige verktøy

Rule 8: Different problems have different solutions
Rule 9: Choose the right tool for the job

Målet med den visuelle kommunikasjonen må alltid være med å styre hvordan den visuelle kommunikasjonen utføres. Gamle og mye brukte metoder er ikke nødvendigvis best hele tiden. Det er lov å tenke nytt og finne løsninger som gjør at produktivitet og effektivitet øker.

Samme gjelder valg av verktøy. Velger man feil verktøy vil man som regel jobbe tregere og derfor kaste bort tid. Eksempel: Adobe Photoshop er for fotoredigering, mens Adobe Illustrator er for grafisk design.


Forbrukere har korte oppmerksomhetsspenn

Rule 10: Never forget that people care less than goldfish

Idag er det mye flott visuelt innhold nesten overalt. Både i den fysiske verden og på Internett. Det er derfor vanskelig å holde på mottakers oppmerksomhet, om man i det hele tatt skulle klare å få den .. Du har kanskje bare noen få sekunder til å kommunisere det du ønsker å dele.

Først trengs en god visuell "krok" som fanger mottakers oppmerksomhet. Videre så må resten av den visuelle kommunikasjonen formidle ønsket budskap omtrent øyeblikkelig. Dette krever gode og tilpassede visuelle elementer, satt i et hierarki. Samt gode datavisualiseringer, med minst mulig tekst.


Før designet påbegynnes trengs gode planer

Rule 11: Don’t build the house before you have the blueprints

Før man påbegynner det tidkrevende arbeidet med å designe, må man først planlegge godt hva som skal designes. Og dette arbeidet må til stor grad gjøres sammen med interessentene.

Resultatet blir informasjon (ofte kalt «scripts»), som tar for seg hva budskapet skal være. Deretter kan man lage skisser (kalt «wireframes«), som tar for seg den visuelle utformingen (det visuelle hierarkiet) til sluttproduktet.

Når man lager skisser handler det bare om hvor ting skal plasseres. Så da klarer det seg med testdata, svarte streker, tomme bokser, osv. Man bruker ikke tid på design her, da skissene kanskje endres etter interessentene har tatt stilling til de.


Visuelt innhold må resonere med målgruppen

Rule 12: Stand out at a party

I dagens samfunn er det ofte reell informasjonsoverload. Man pepres med informasjon overalt. Så for å fange oppmerksomheten til en valgt målgruppe, må man skille seg ut i mengden. Det krever at man benytter visuelle elementer som gjør at denne gruppen legger merke til det, tross all støyen.

(Lettere sagt enn gjort selvsagt.)


Visualiser dataene riktig

Rule 18: Don’t always indulge in pie charts

Hvordan man skal visualisere data er avhengig av type data. For økninger og reduksjoner kan stolpediagram eller linjediagram brukes. For å vise delene av en helhet passer kakediagram best. Osv.


Ikke lyv!

Rule 20: Commit to the truth and prove it

Om man kommer med påstander om noe, må dette underbygges med kilder som mottaker kan undersøke på egenhånd.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *