Resistor

En resistor er en passiv komponent som skaper motstand når en elektrisk strøm forsøker å gå igjennom den. Denne motstanden (resistansen) har måleenhet Ohm (\Omega) og kan regnes ut ved å bruke Ohms lov, R=\frac{v}{i}.

Kretssymbolet for resistor:

For resistor a) blir spenningen v=iR. For b) må man henge på et negativt fortegn så spenningen blir v=-iR, fordi den elektriske energien går "feil" veg. (Her brukes passiv komponent fortegn-konvensjonen.)

Man har også ledeevne (konduktans) som er en invers størrelse til resistansen:

G=\frac{1}{R}

Her er Siemens (S) eller Mho (\Omega^{-1} eller \mho) brukt som måleenhet.

Eksempel: En resistor på 100\Omega har en konduktans, G=\frac{1}{100\Omega}=0.01\Omega^{-1}.

Effekt

For å regne ut effekten til en resistor har man en rekke formler man kan benytte:

p=vi

p=i^{2}R

Sistnevnte kan brukes når spenningen (v) er ukjent. Her setter man rett og slett bare Ohms lov (v=iR) inn i p=vi.

Dette gjelder også for kretser med elektrisk energi som går "feil" veg (i følge passiv komponent fortegn-konvensjonen): Ohms lov (v=-iR) med negativt fortegn settes inn i p=-vi som også har negativt fortegn. Resultatet blir det samme (p=i^{2}R).

Og til slutt effektformler for en resistor, ved å benytte spenning og konduktans:

p=\frac{v^{2}}{R}

p=v^{2}G

p=\frac{i^{2}}{G}


Notis: Innenfor kretslære benyttes som regel ideelle resistorer. Disse har da en konstant resistans. I virkeligheten derimot finnes det ikke perfekte resistorer, men man kan komme ganske nære. Nært nok til at de små avvikene blir ubetydelige og kan ignoreres.

TBC

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *