Passiv komponent fortegn-konversjon

Når man har å gjøre med design av elektriske kretser eller rett og slett bare kretsteori, vil man før eller senere komme borti den passive komponent tegn-konversjonen. På engelsk er dette «Passive sign convention»: https://en.wikipedia.org/wiki/Passive_sign_convention

Denne sier at elektrisk energi som strømmer inn i en komponent – fordi komponenten bruker strøm, har positivt fortegn. Effekten er da p=vi og det sies at komponenten er passiv. Det er da gitt at hvis kraften i stedet strømmer ut – fordi komponenten produserer strøm, så er det en aktiv komponent. Da blir fortegnet for effekt negativt, p=-vi.

To "enkle" illustrasjoner som gjør dette lett å huske/forstå hvis man allerede har lært om elektroner og positiv ladning:

I a) så strømmer den elektriske energien inn i en komponent, via plusspolen. Så her må det være snakk om en passiv komponent. Da er effekten, p=vi. For b) strømmer den elektriske energien i andre retningen, ut av komponenten. Så da må det være snakk om en aktiv komponent. Effekten får da et negativt fortegn, p=-vi.

Men så blir det litt verre. Hva om elektrisk energi går inn eller ut via minuspolen:

For c) blir det på en måte samme retning på flyten som i a), dermed må det være snakk om en passiv komponent, så p=vi. I illustrasjon d) blir det omvendt, så da er det en aktiv komponent og p=-vi.

Jeg vet ikke helt hvor viktig denne kunnskapen er i praksis når man skal designe eller forstå en krets, men siden den vies tid i lærebøker/oppgaver er det ingen vei utenom.

TBC

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *