Ordbok for elektriske kretser

Det finnes mange ord og uttrykk som brukes når man skal designe eller regne på elektriske kretser. Her følger ordbok som over tid skal få stadig mer innhold:

Begrep Definisjon
krets («circuit») Sammenhengende strømløp som dannes ved sammenkobling av elektriske komponenter. Kan ha 1 eller flere sløyfer. Da blir dette egne delkretser.
sløyfe («path») Komponenter som er knyttet sammen uten at samme komponent forekommer flere ganger.
node Punkt i sløyfe hvor minst 2 komponenter møtes.
essensiell node («essential node») Punkt i sløyfe hvor minst 3 komponenter møtes.
gren («branch») Del av sløyfe som knytter sammen to noder.
essensiell gren («essential branch») Del av sløyfe som knytter sammen to essensielle noder, uten å gå igjennom annen essensiell node.
løkke Sløyfe som starter og slutter i samme node. Den er da lukket og kan føre strøm. I motsetning til hvis den er åpen.
maske Løkke som ikke inneholder andre løkker.
plankrets En komplett krets som kan tegnes uten grener som krysser hverandre.

TBC

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *