Oppgave: Maks-, min.- og snitteffekt for komponent når elektrisk energi er periodisk

Fra tiden t=0 har man for en komponent, v=260cos(850\pi t)V og i=9sin(850\pi t)A.

a) Finn makseffekt (p) når elektrisk energi absorberes av komponenten.

b) Finn makseffekt (-p) når komponenten i stedet produserer elektrisk energi.

c) Finn gjennomsnittlig effekt (p) for intervallet 0\leq t\leq3ms

d) Finn gjennomsnittlig effekt (p) for intervallet 0\leq t\leq16.525ms

Først må vi finne formelen for effekt, p=260cos(850\pi t)V\cdot9sin(850\pi t)A=2340sin(850\pi t)cos(850\pi t)W

a) og b): For å finne maks og minimum må p deriveres og settes lik 0, da kan man løse for t. Da gir p'=0 to verdier, t_{maks}=\frac{n}{850}-\frac{3}{3400} og t_{min}=\frac{n}{850}-\frac{1}{3400}, med n\in Z (som betyr at n er et helt tall).

For n=1 og da t_{maks}=\frac{1}{850}-\frac{3}{3400}=2.9\cdot10^{-4}, blir p_{maks}=p(2.9\cdot10^{-4})=1170W

Tilsvarende for t_{min}=\frac{1}{850}-\frac{1}{3400}=8.8\cdot10^{-4}, får man p_{min}=p(8.8\cdot10^{-4})=-1170W

c) For å finne snitteffekt når 0\leq t\leq3ms: p_{snitt}=p(3\cdot10^{-3})=\frac{\intop_{0}^{3\cdot10^{-3}}2340sin(850\pi t)\cdot cos(850\pi t)dt}{3\cdot10^{-3}}=142.47W

d) Og for 0\leq t\leq16.525ms er snittet: p_{snitt}=p(16.525\cdot10^{-3})=\frac{\intop_{0}^{16.525\cdot10^{-3}}2340sin(850\pi t)\cdot cos(850\pi t)dt}{16.525\cdot10^{-3}}=0.56W

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *