Oppgave: Finne ladning når strømmen er 40te^(-500t) A

Strømmen inn på en terminal tilhørende en elektrisk komponent er ved t\geq0 antatt å være i=40te^{-500t} A. Ved t<0 er den 0.

a) Finn et uttryk for ladningen som bygger seg opp på terminalen.

b) Finn ladning som har bygd seg opp ved t=1 ms.

a) Siden i=\frac{dq}{dt} og dermed i=q'=40te^{-500t} har vi utgangspunktet for å finne q, som blir uttrykket for ladning som bygger seg opp på terminalen: q(t)=\intop_{0}^{t}40te^{-500t}dt=[-\frac{2}{25}te^{-500t}-\frac{e^{-500t}}{6250}]_{0}^{t}

b) Vi benytter formelen over for å finne oppbygd ladning etter kun t=1 ms, altså 0.001 sekunder: q(0.001)=(-\frac{2}{25}0.001e^{-500\cdot0.001}-\frac{e^{-500\cdot0.001}}{6250})-(0-\frac{e^{0}}{6250})=14.40\mu C

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *