Oppgave: Finn strøm, spenning og effekt i en krets ved hjelp av Kirchhoffs lover (3)

En krets har to stk. resistorer og to stk. ideelle spenning-/strømkilder. Og man blir bedt om å finne strømmer, spenninger og effekter:

Strøm og spenning

Først må man prøve å se for seg i hvilke retninger strømmen flyter i kretsen:

Merk: Her flyter strømmen fra pluss til minus, i tråd med PKF-konvensjonen.

Også må man sette opp likninger med utgangspunkt i Kirchhoffs lover:

Strøm i node a: i_{s}=30mA=i_{1}+i_{2}

Spenning over R_{2} blir v_{2}=v_{s}+v_{i_{s}} mens spenningen over strømkilden er v_{i_{s}}=v_{0}.

Ved å stokke om på Ohms lov får man i=\frac{v}{R}. Denne kan settes inn i Kirchhoff-ligningen over for strøm sammen med Kirchhoff-likningen for spenning.

Da får man 30mA=\frac{v_{i_{s}}}{R_{1}}+\frac{v_{s}+v_{i_{s}}}{R_{2}}=\frac{v_{i_{s}}}{6k\Omega}+\frac{8V+v_{i_{s}}}{4k\Omega} og v_{i_{s}}=67.2V.

Spenningene over resistorene blir v_{0}=67.2V og v_{2}=67.2V+8V=75.2V.

Mens strømmen blir i_{1}=\frac{v_{0}}{R_{1}}=\frac{67.2V}{6k\Omega}=11.2mA og i_{2}=\frac{75.2V}{4k\Omega}=18.8mA. Til sammen blir dette 30mA slik Kirchoffs strømlov sier. (Og det beviser at det ikke ble gjort regnefeil over.)

Effekt

Når spenning og strøm er kjent er det enkelt å finne ut hvor mye energi som faktisk produseres i kretsen:

Spenningskilden yter p_{v_{s}}=-i_{2}v_{s}=-1\cdot18.8mA\cdot8V=-150.40mW og strømkilden p_{i_{s}}=-i_{s}v_{i_{s}}=-1\cdot30mA\cdot67.2V=-2016mW. (Negativt fortegn pga. aktiv komponent, i tråd med PKF-konvensjonen.)

Dette slukes (absorberes) av resistorene som trenger p_{1}=i_{1}^{2}R_{1}=i_{1}v_{0}=752.64mW og p_{2}=i_{2}^{2}R_{2}=i_{2}v_{2}=1413.76mW.

Effekt som ytes i kretsen (-2166.4mW) er altså lik effekt absorbert (2166.4mW). Hvis ikke ville det vært regnefeil eller feil i oppgavens opplysninger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *