Oppgave: Finn makseffekter i krets

Enda en kretsoppgave hvor man må finne Thèvenin-ekvivalenten også effekter:

Oppgaven er i grunn ganske grei å løse, ved å sette opp ligninger for nodespenning.

4.21

a)

I hovedsak må man her finne Thèvenin-ekvivalenten.

Først uten last, for å finne spenning:

v_{1}=100

Node 2: \frac{100-v_{2}}{4}+\frac{v_{3}-v_{2}}{4}=\frac{v_{2}-20}{4}

Node 3: \frac{100+(v_{2}-20)-v_{3}}{4}=\frac{v_{3}-v_{2}}{4}

Dette gir v_{2}=80V,v_{3}=v_{Th}=120V.

Også med kortslutning, for å finne strøm:

v_{1}=100,v_{3}=0

Node 1: i=\frac{100+(v_{2}-20)}{4}+\frac{100-v_{2}}{4}

Node 2: \frac{100-v_{2}}{4}=\frac{v_{2}-20}{4}+\frac{v_{2}}{4}

Dette gir v_{2}=40V,i=45A.
Og dermed i_{Th}=i-i_{\phi}=45A-\frac{v_{2}-20V}{4\Omega}=45A-5A=40A.

Motstanden er da R_{Th}=\frac{120V}{40A}=3\Omega.

b)

Nå gjenstår det å finne makseffekten til lasten R=3\Omega. Dette er ikke p=iv=40A\cdot120V=4800W. For verken Thèvenin-ekvivalenten eller den opprinnelige kretsen klarer å opprettholde så høy spenning ved så høy strøm.

Man må i stedet innlemme R=3\Omega i ligningene, også løse på nytt:

Node 2: \frac{100-v_{2}}{4}=\frac{v_{2}-20}{4}+\frac{v_{3}-v_{2}}{4}

Node 3: \frac{100+(v_{2}-20)-v_{3}}{4}+\frac{v_{3}-v_{2}}{4}=\frac{v_{3}}{3}

Dette gir v_{2}=60V,v_{3}=60V. Pga. null spenningsfall over R_{3}=4\Omega går det ikke strøm gjennom den, i=v_{\Delta}R=0V\cdot4\Omega=0V.

Med v_{3}=60V er i_{3\Omega}=\frac{60V}{3\Omega}=20A og p_{3\Omega}=i_{3\Omega}\cdot v_{3}=20A\cdot60V=1200W.

4.22

a)

Her trenger man kun å regne ut strømmen i node 1, ved å sette inn nodespenningene fra node 2 og node 3 fra utregningene over, hvor lasten var del av ligningene:

Dette gir i=\frac{100+(60-20)-60}{4}+\frac{100-60}{4}=30A.

Dermed er produsert effekt p_{100V}=-1\cdot i_{1}v_{1}=-1\cdot30A\cdot100V=-3000W.

b)

Strømmen gjennom den spenningsstyrte spenningskilden, blir i_{ds}=\frac{100+(60-20)-60}{4}=20A.

Siden spenningen øker med v_{\Delta}=v_{\phi}=v_{2}-20V=60V-20V=40V, er produsert effekt p_{ds}=-i_{ds}v_{\Delta}=-1\cdot20A\cdot40V=-800W.

c)

Sum effekt produsert er -3000W+-800W=-3800W.

Andelen som når lasten R, er da p_{3\Omega}=\frac{1200W}{3800W}\thickapprox31.6\%.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *