Oppgave: Finn ladningsformel for strøm på 20cos(5000t) A

Terminal 1 på en elektrisk komponent mottar en strøm, i=20cos(5000t) A. Finn et uttrykk for q(t). Du kan anta at i det øyeblikket strømmen når sitt makspunkt så er ladningen (q) lik 0.

Utgangspunktet blir def. for strøm, i=\frac{dq}{dt}. Denne gir i=q'=20cos(5000t).

Så ved å integrere får man q(t)=\int_{0}^{t}20cos(5000t)\;dt=[\frac{1}{250}sin(5000t)]_{0}^{t} med C.

Ved t=0 blir q(0)=[\frac{1}{250}sin(5000\cdot0)]_{0}^{0}=0\;C, altså 0 coulomb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *