Oppgave: Definer opampkonfigurasjon og finn arbeidsområdet

Oppgave

Løsning

a)

Her kan man enkelt se at det er tilknyttet spenningskilder til den ikke-inverterende inngangen på forsterkeren. Og siden det er to stk. av disse, blir dette da en såkalt summerende konfigurasjon.

Konklusjon: Summerende ikke-inverterende operasjonsforsterkerkonfigurasjon.

b)

Her får man to ligninger:

v_{n}=v_{o}\frac{24k}{24k+96k}=0.2v_{o} (øverste gren, med feedback)

\frac{5-v_{p}}{16k}+\frac{v_{s}-v_{p}}{24k}\approx0 (nederste gren, med innsignal)

Hvis man antar at forsterkeren er i det lineære arbeidsområdet, kan man sette v_{p}\approx v_{n} og forenkle samt kombinere ligningene. Da får man:

v_{o}=\frac{16000v_{s}+120000}{8000}

c)

For å være i det lineære arbeidsområdet må v_{o} være innenfor v_{cc}\pm10. Da må man finne maks og minimum for v_{s} som gir dette resultatet:

10=\frac{16000v_{s}+120000}{8000} og

-10=\frac{16000v_{s}+120000}{8000} gir

-\frac{25}{2}\leq v_{s}\leq-\frac{5}{2}

Demonstrasjon:

For å matematisk kontrollere dette svaret prøver man hver ekstremalverdi i ligningen over. Dette skal da gi v_{o}\pm10.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *