Ideelle kraftkilder

I en elektrisk krets kan man ha forskjellige typer av kraftkilder. Hvis man har en kraftkilde som alltid opererer med en bestemt spenning eller strøm, så er dette en ideell kraftkilde. (Enten ideell spenningskilde, eller ideell strømkilde.)

Hvis denne kildens konstante spenning eller strøm kan styres via en innmatet spenning eller strøm, så er det snakk om en kontrollerbar kilde. Kretssymbolene for disse fire forskjellige aktive komponentene er da som følger:

Komponent a) er en kontrollerbar spenningskilde, hvor spenningen ut (v_{s}) bestemmes av den som kommer inn, \mu\cdot v_{x}. (Her er \mu en konstant.) Komponent b) er samme type kilde, men her bestemmes spenningen ut i stedet av hvor mye strøm som kommer inn. For de to siste er det snakk om strømkilder, hvor c) styres av strøm og d) styres av spenning. Diamantformen er symbol på at det er en avhengig/kontrollerbar kilde.

Man har også ideelle ikke-avhengige (ukontrollerbare) kilder. Kretssymbolene for disse to typene er som følger:

Komponent a) er en ideell spenningskilde, med forhåndsbestemt spenning som ikke kan påvirkes. Mens b) er tilsvarende for strøm. Sirkelen skal symbolisere at det her er snakk om en ikke-avhengig kraftkilde.


Notat: Ideelle kraftkilder er mer eller mindre ganske teoretisk. Ingen elektrisk energikilde er så stabil at den alltid klarer å levere angitt spenning eller strøm uansett last. IMHO.

TBC

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *