ADC

Noen ganger er man avhengig av å gjøre analoge signaler om til digitale. Da kommer en analog-til-digital omformer («analog-to-digital converter» – ADC) inn i bildet. Det finnes mange typer selvsagt og noen er mer kompliserte enn andre.

Men de enkle er ganske lette å forstå, man har da bare ett innsignal. Spenningen til dette innsignalet sammenlignes med en referansespenning, som den ikke må overskride; 0<V_{IN}<V_{REF}. Da får man et bestemt antall digitale koder. Og hver kode representerer sitt eget analoge spenningsområde.

Kvantisering

Et analogt signal vil derfor alltid se ut som trappetrinn, etter signalet er gjort om til å bli digitalt. Antallet trinn bestemmes av oppløsningen til ADC-en. Høy oppløsning, dvs. høy sensitivitet, gir flere trinn. (Uendelig antall trinn er kun mulig for ideelle ADC-er og disse er teoretiske.)

Eksempel: Om en ADC har en oppløsning på 3-bit, blir antallet trinn lik 2^{3}=8. Om referansespenningen er 2V vil hvert trinn, representert av sin egen digitale kode, få et spenningsintervall på \frac{2V}{8}=0.25V. Første trinnet (binærkode 000) blir da 0V-0.25V, andre trinnet (binærkode 001) er 0.251V-0.500V, osv., helt til siste trinnet (binærkode 111) for 1.751V-2V.

Typer

Om et inngangssignal kun kan ha positiv spenning, er ADC-en unipolar. Men hvis negativ spenning også er støttet, er ADC-en i stedet bipolar og man har da tilgang til en binærbit (0 eller 1) som viser polaritet.

En ADC kan også ha en rekke innsignaler i stedet for bare ett. Og noen ganger måler man forskjellen i spenning mellom innsignaler, fremfor å sammenligne en signalspenning med referansespenning.

Feilmarginer

Kvantiseringsfeil

I eksemplet over vil både 0V og 0.25V gi binærkode 000. Dette er en såkalt kvantiseringsfeil og den er åpenbart uheldig. Ønsker man en mer perfekt ADC må man trekke fra et halvt intervall, så hver binærkode i stedet representerer halve intervallet over og under et rundere tall.

Binærkode 000 vil da bli 0V-0.125V, kode 001 blir 0.25V\pm0.125V, osv.

Avviksfeil

En annen type feil som ADC-er kan ha, er at de måler feil spenning inn. Dermed gir ADC-en binærkoder som avviker fra det som ville vært riktig. For høye binærkoder – pga. feilmålt for høy spenning, betyr positivt avvik. (Merk: Avviket er positivt, men det betyr ikke at det er bra eller positivt at man faktisk har avvik.)

Ved for lave binærkoder derimot – pga. feilmålt for lav spenning, blir det et negativt avvik. Avvik på engelsk blir «offset», dermed blir avviksfeil til «offset error».

Mange andre former for feil finnes også – TBC.


Se AVR127: Understanding ADC Parameters for kjekke illustrative grafer og oversikt over alle vanlige og forutsigbare feil.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *